Hjärndimma – 11 vanliga orsaker & symtomen du bör känna till

Kvinna sitter i sängen och orkar inte gå upp
Slå på ljud

Många, framförallt kvinnor, vittnar om att de drabbats av en slags hjärndimma efter att ha smittats med coronaviruset: Minnet sviktar, det är svårt att koncentrera sig och man kan ha svårt att fungera på jobbet och socialt. Majoriteten av de som drabbas är tidigare helt friska kvinnor i 40-50-årsåldern. Ofta ser man inget avvikande på blodprover, skiktröntgen och magnetkameraundersökningar och man kan inte se någon skada, till exempel en blödning eller propp i hjärnan.

Det här är hjärndimma

Hjärndimma är inte en sjukdom i sig, ofta är det istället en följd av att man har varit sjuk i en annan sjukdom. Forskare undersöker nu vad hjärndimman kan bero på. När det gäller hjärndimma efter covid ska man bland annat titta på om det är den drabbades försvar mot viruset som påverkar hjärnan.

Vanliga symtom vid hjärndimma är

 • sämre minne
 • mental utmattning
 • dålig koncentrationsförmåga
 • svårt att fokusera

Förutom de här symtomen förekommer en rad andra: Vissa beskriver det som att man känner sig dement och totalt orkeslös. Man kan ha svårt att hitta ord, upplevas som personlighetsförändrad eller nästintill apatisk och ha svårt att ta in vanlig information.

7 sjukdomar som kan ge hjärndimma

Många vanliga sjukdomar kan ge hjärndimma som en följd. Det gäller bland annat inflammatoriska, reumatiska sjukdomar och sjukdomar som ger stora svängningar i blodsockret och hormonerna. Här är några exempel:

 • Depression
 • Fibromyalgi
 • Diabetes
 • Sköldkörtelrubbningar
 • Sömnapné
 • Reumatiska sjukdomar
 • Anemi/järnbrist

4 andra orsaker till mental utmattning

Mediciner

Läkemedel kan ibland ha biverkningar som påminner om hjärndimma. Framför allt gäller det sådana som gör en dåsig, till exempel vissa antihistaminer mot allergi och ångestdämpande medel. Så kallade antikolinergika, som används mot exempelvis astma, inkontinens och överdriven svettning, kan ha förvirring som en biverkan.

Mat

Både järnbrist och B 12-brist påverkar hjärnans funktion negativt och göra oss onormalt trötta och trögtänkta. Med åren får vi allt svårare att ta upp B 12 ur maten. Då kan det vara extra viktigt att äta mer av sådant som innehåller B 12, till exempel ägg, ost, kött, fisk och skaldjur.

Stress

Kronisk, negativ stress påverkar både vårt immunförsvar och vår hjärna. Är hjärnan överbelastad tänker man inte heller lika klart och snabbt som vanligt.

Sömnbrist

Det är ingen hemlighet att sömnbrist gör oss dummare, direkt och indirekt. Det blir svårare att fatta vettiga beslut och lära sig nya saker. Akut sömnbrist ökar också nivåerna av tau i blod, visar forskning. Tau är ett protein som kopplas ihop med demenssjukdomen Alzheimers. Rönen kan tyda på att återkommande sömnbrist på lång sikt skulle kunna ha negativa effekter på hjärnhälsan.

Källor: Healthline.com, Harvard Health mfl

Foto: TT