Här är Sveriges minst stressiga yrke

Hantverkare är minst stressade

Enligt en rapport från företagshälsovårdsföretaget Previa så har svenskars psykiska välbefinnande tagit en smäll av den pågående pandemin. Men det finns en yrkesgrupp som inte alls upplever stressymptom i samma utsträckning som andra. Endast 16% av yrkesverksamma hantverkare känner av stress, jämfört med hela 37% i övriga yrkesgrupper.

7 nackdelar som intelligenta kan stöta på
Slå på ljud

Därför stressar hantverkare mindre

Psykologen Linnea Werner tror att en stor faktor till att hantverkare känner mindre stress är på grund av att yrket innefattar en del fysisk aktivitet och fasta rutiner.

— Forskning visar att fysisk aktivitet är ett bra verktyg för att förebygga stress. Hantverkare som rör på sig i vardagen får alltså stresshantera utan att ens tänka på det. Dessutom kan de sällan jobba hemma, vilket betyder att de bibehåller sina vardagsrutiner och fortsätter ha sociala kontakter.

Och det faktum att hantverkare själva har kontroll över sina dagar tror hon spelar en stor roll också.

— Men jag tror det det viktigaste är att hantverkare planerar och lägger upp sitt arbete på egen hand. Det kan ge en känsla av kontroll över sin tid och arbetssituation, och forskning visar att en hög upplevd kontroll över sitt arbete minskar upplevelsen av stress, säger Linnea Werner.

Psykologens tips för att hantera stress som en hantverkare:

Skapa rutiner under arbetsdagen. Jobbar du hemifrån? Ta för vana att gå upp i tid, klä på dig riktiga kläder och ät frukost i lugn och ro. Att arbeta som hantverkare innebär en vardag av rutin, något som förmodligen har främjat deras psykiska hälsa och minskat stress i vardagen. Kom ihåg att unna dig en liten paus med egentid i början och slutet av dagen. I vanliga fall när vi pendlar till och från jobbet får vi också tid att landa i dagen när vi scrollar i mobilen, lyssnar på en podd eller läser en bok.

Rör på dig. Den som arbetar hemma eller på kontor förlorar en del av sin vardagsmotion. Hantverkare har ett fysiskt arbete som kräver att de rör på sig hela tiden, och fysisk aktivitet kan minska känslan av stress. Ta en promenad på lunchen, byt arbetsstation, och rör på dig så mycket du kan. Motion under dagen hjälper också att få bättre sömn, vilket har en direkt påverkan på din stresshantering.

Fortsätt ha sociala kontakter i arbetet. När vi arbetar hemma blir vi isolerade och förlorar en viktig del av det som är roligt med jobbet: kollegorna. Inspireras av hantverkarna, som får träffa mycket människor under sin arbetsdag. Delta i frukostmötena, boka in AW:s via zoom och ta regelbundna fikapauser med kollegorna.

Skapa en känsla av kontroll över din arbetssituation. Arbetet som hantverkare innebär en hög grad av självständighet jämfört med många andra jobb. Om du har ett jobb som tillåter det, skapa kontroll över din vardag. Inventera bland dina arbetsuppgifter och ta reda på vad du saknar kontroll över. Be dina kollegor och din chef hjälpa dig med stöd för att få en överblick över och prioritera dina arbetsuppgifter. Att ha kontroll över sina arbetsuppgifter och att kunna släppa det efter avslutad arbetsdag minskar stressen — det kan vi lära av hantverkarna.

Ta regelbundna pauser. Varken hjärnan eller kroppen mår bra av att jobba utan pauser, och när vi jobbar hemma har vi inte lika mycket som distraherar oss från arbetet. Vi pausar inte för att prata med kollegor, hänga vid kaffeautomaten eller hämta något från kopiatorn. Schemalägg regelbundna pauser. Ställ till exempel en timer i telefonen och se till att få ordentligt med återhämtning under arbetsdagen.

LÄS MER

Därför drabbas så många av håravfall i pandemin

Så får du ut allra mest av dina promenader

7 anledningar till att du inte blir av med bukfettet

Utvald läsning