Forskning: För lite sömn ökar risken för demens

Kvinna ligger sömnlös
Så somnar du snabbare – 5 tips från Tiktok
1:20

Efter reklamen: Så somnar du snabbare – 5 tips från Tiktok

(1:20)

Slå på ljud

Att sömnbrist knappast gör oss snabbtänkta och fokuserade vet alla som någongång sovit alldeles för lite. Men sömnbrist kan påverka hjärnans funktioner negativt även på längre sikt. Bland annat ökar det risken för demens.

Se ocksådålig hörsel ökar risken för demens med uppemot 90 procent.

I en ny studie följde man drygt 7900 personer i 25 års tid. Man delade in dem i grupper om sömnlängd: de som sov mycket (mer än åtta timmar per natt), de som sov normalt (sju timmar per natt) och de som sov för lite (sex timmar eller mindre per natt).

Därför är REM-sömnen så viktig – för din mentala hälsa

Detta för att undersöka hur sömnlängden i medelåldern påverkar oss som gamla.

Så mycket sömn minskar risken för demens

Forskarna såg då att de som regelbundet sov sex timmar eller mindre per natt när de var i medelåldern löpte 30 procent högre risk att drabbas av demens, jämfört med dem som sov sju timmar per natt. Man såg ingen förhöjd risk för demens i gruppen som sov åtta timmar eller mer per natt.

Även svenska forskare har undersökt kopplingen mellan sömn och demenssjukdomen Alzheimers. De såg att äldre med sömnstörningar hade mer av proteinerna beta-amyloid och tau i ryggvätskan. Båda är markörer för Alzheimers sjukdom.

Sömnbrist är dock inte den enda sömnstörningen som ökar demensrisken. Även andra typer av sömnproblem tycks spela en roll. I en annan svensk studie fick deltagarna själva skatta sin sömnkvalitet. Resultaten visade att de som uppgav att de sov dåligt hade en 24 procent större risk att utveckla demens.

Dement eller disträ? Här är tecknen att hålla koll på

Därför behöver hjärnan en god sömn

Tidigare forskning har även kopplat sömnapné, andningsuppehåll under sömnen, till ökad risk att utveckla demenssjukdom.

En teori om varför sömnen är så viktig för hjärnan är att för lite och för dålig sömn kan trigga igång inflammationsprocesser. Det påverkar också hjärnans möjlighet att hinna städa ut de slaggprodukter som är kopplade till en ökad risk för demens.

Foto: TT

Utvald läsning