Är dina öron eller händer ojämna? Då är du antagligen argare än andra

En studie från Ohio State University i USA visar att personer med asymmetriska kroppsdelar också uppvisar ett mer hetlevrat temperament. Alltså är det större risk att den som har ojämna öron, olika långa armar eller olika stora bröst uppvisar aggressivitet, jämfört med den som är mer symmetrisk.

Undersökningen är den första i sitt slag på så vis att det är den första där man kan länka asymmetri med aggression på ett mätbart sätt. Innan har man antingen frågat asymmetriska personer om hur de upplever sin egen aggressivitet, eller mätt asymmetrin hos brottslingar – som ju med stor sannolikhet uppvisat ovanligt hög aggressivitet jämfört med vanliga människor.

Läs också: Vilken typ av argbigga är du?

Man hittade 100 deltagare, mätte deras öron, armbågar, handleder, handflator, anklar och fötter för att mäta mängden asymmetri. Därefter fick de delta i två olika telefonsamtal (som deltagarna trodde var äkta men som egentligen var iscensatta av forskarna själva) – ett trevligt och ett ganska otrevligt.

Man mätte också hur hårt deltagarna lade på luren efter samtalen.

Läs också: Lista: Här är maten som sänker humöret!

Resultaten visade att de personer som var mest asymmetriska var de som slängde på luren hårdast, en indikation på att de reagerar starkare på avslag. Man såg även skillnader mellan könen: Kvinnor blev argare i det otrevliga samtalet, men män slängde på luren hårdare efter de trevligare samtalen.

Fysisk asymmetri uppstår redan i livmodern, ofta när omständigheterna är allt annat än optimala – till exempel om mamman intar stora mängder nikotin eller alkohol. Det forskarna tror är att dessa omständigheter också kan påverka fostrets nervsystem, och därför göra människor sämre på att hantera vissa känslor.

Läs också: Glöm inte kolhydraterna – de höjer ditt humör

– Mödrar som dricker, röker eller är svårt sjuka under graviditeten har större risk att få ostyriga barn, menar Zeynep Benderlioglu, en av forskarna bakom studien.

Källa: Illustrerad Vetenskap, Nature  Foto: IBL

 

Sakerna du aldrig ska göra när du är arg

Läs också: Sakerna du aldrig ska göra när du är arg

 

 

Utvald läsning