Andfådd? Då kan det bero på sjukdom

kvinna kippar efter luft
Rangan Chatterjees andningsövning som minskar stress
0:53

Efter reklamen: Rangan Chatterjees andningsövning som minskar stress

(0:53)

Slå på ljud

I normala fall tar vi cirka 12 till 18 andetag i minuter när vi är i vila. Och vi gör det utan att behöva tänka på det. Om vi blir andfådda kopplar vi ofta ihop det med dålig kondition. Men det finns andra orsaker till att det känns som man flåsar eller andas fortare än vanligt.

Då kan andfåddheten vara sjuklig

Andfåddhet är att andningen ökar, ofta är den snabb och ytlig. Det kan också yttra sig som en känsla av att inte kunna andas djupt, man kan sucka och gäspa mycket och harkla sig. När man är sjukligt andfådd klarar kroppen inte av att flytta syre från inandningsluften till blodet och vidare ut i kroppen.

Så kan du själv testa dina lungor – och se om du är på väg att få KOL

En forskargrupp vid Lunds universitet har tillsammans med forskare från Göteborg tittat på de sjukdomar som kan ligga bakom andfåddhet.

De såg att 1 av 10 slumpmässigt utvalda 50- till 65-åringar i befolkningen hade besvär av andfåddhet.

Sjukdomarna som gör dig andfådd

  • Inte helt otippat var det ofta lungsjukdomar som KOL och astma som var den vanligaste orsaken. Även hjärt-lungsjukdomen PAH, pulmonell arteriell hypertension, har andfåddhet som symtom.
  • Lite mer otippat var den näst vanligaste orsaken: Depression. Man vet sedan tidigare att även ångest, framförallt panikångest, kan ge andfåddhet.
  • Tredje vanligaste orsaken var hjärtsjukdomar, till exempel hjärtsvikt.
  • Övervikt och fetma är också vanliga orsaker till andfåddhet.

Järnbrist är ett annat tillstånd som kan ge andfåddhet. Vi behöver järn för att fånga upp syre från inandningsluften.

Även vid graviditet påverkas andningen: Blodmängden i kroppen ökar och det gör att man som gravid lätt blir andfådd.

Läkaren: Gör denna andningsövning om du är smittad med coronavirus

Ibland kan oro och stress orsaka andningsproblem. Det beror på att man andas snabbare eller ytligare, ofta utan att tänka på det.

Det finns också mediciner som kan ha andfåddhet som biverkan. Det gäller bland annat olika typer av blodtryckssänkare, till exempel ACE-hämmare.

Foto: TT

Utvald läsning