Läkaren: Gör denna andningsövning om du är smittad med coronavirus

Andnöd är ett av de främsta, och kanske jobbigaste, symtomen när man får en coronainfektion. Vissa beskriver känslan som att ha ett band hårt åtdraget över bröstet, andra som att man blir flåsig bara av att resa sig ur sängen. En viktig sak att tänka på om man har jobbigt med andningen är att inte ligga på rygg. Det minskar lungkapaciteten och kan till viss del ”stänga av” luftvägarna.

Svenska läkarens andningsövning vid corona

Andas genom nästan om du behöver lära dig något snabbt – det kan hjälpa!

Det här enkla andningstipset kommer från överläkaren Johan Styrud på Danderyds sjukhus. Han menar att det är bra för den som är sjuk i covid-19 att göra djupandningsövningar några gånger i timmen. Det kan nämligen hjälpa till att förbättra lungkapaciteten.

Gör så här:

  • Ta ett djupt andetag genom näsan.
  • Håll andan i sju sekunder och släpp sedan ut luften genom nästan stängda läppar. Motståndet tvingar lungblåsorna att öppna sig.
  • Upprepa.
  • Gör övningen flera gånger i timmen.

Läs mer om andningsövningar vid coronavirus här!

Utvald läsning