Krönika: Sitt inte bort ditt liv – häng med i #novemberpuls

TV: Häng med MåBra i #novemberpuls
0:37

Efter reklamen: TV: Häng med MåBra i #novemberpuls

(0:37)

Slå på ljud

Hur kul har du i ett väntrum? Känslan av att sitta bort viktig tid brukar komma rätt snabbt. Och när timmar har passerat känns det i regel som att både liv och tid slösats bort.

Ändå finns det en tydlig parallell till verkliga dygnen här. Vi tillbringar en skrämmande stor del av livet i någon form av väntsal, lite oklart vad vi väntar på. Men sitter gör vi i alla fall. Ohälsosamt mycket visar det sig.

För även om många av oss är duktiga på att vara aktiva och träna riktigt hårt mellan varven, så är det de långa och passiva timmarna där emellan som skaver. All rörelse är alltid bra, men hälsovinsterna av att träna regelbundet blir snabbt saboterade om du förblir sittandes mellan passen.

Stoppa stillasittandet! Här finns alla rörelsepauser i #novemberpuls

Och soffans sabotage är ganska omfattande: Att sitta still för mycket och för länge ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, psykisk ohälsa, demens och faktiskt att dö i förtid.

Så kanske borde våra träningsklockor mäta stillasittandet istället för joggingrundorna?

Studier visar att svenskarna blir alltmer passiva: 20 procent uppger att de är stillasittande minst 10 timmar om dagen och en färsk studie visar dessutom att pandemin har försämrat våra tränings- och rörelsevanor ytterligare. Stillasittandet har ökat med 40 minuter per dag och andelen som är fysiskt aktiva på sin fritid har minskat, där den trista trenden nu syns särskilt bland ungdomar och kvinnor.

Men här har vi en trend som är lätt att vända! Att införa en daglig rörelsepaus är inte svårt, kräver inget ombyte och behöver inte ta särskilt lång tid. Det är dessutom helt gratis!

Häng med i vår kampanj och se hur enkelt det är! #novemberpuls pågår under hela månaden med utmaningar och enkla instruktioner på instagram och på mabra.com.

Och byt ut den klassiska formuleringen "Jag borde träna mer" till "Jag borde sitta mindre". Det kan ta dig längre än du tror!

Källor: Nationella folkhälsoenkäten 2020, Mälardalens högskola och boken Långvarigt stillasittande – en hälsofara i tiden?

Här hittar du alla artiklar och utmaningar kopplade till #novemberpuls.

Utvald läsning