Fullvaccinerade behöver inte testas – det här gäller från 1 november

Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog, under en presskonferens.

Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, under presskonferensen den 14 oktober. Foto: TT

TV: Så har Covid-19 påverkat kvinnor positivt
0:58

Efter reklamen: TV: Så har Covid-19 påverkat kvinnor positivt

(0:58)

Slå på ljud

Då stora delar av befolkningen över 16 år nu är fullvaccinerad har Folkhälsomyndigheten beslutat att uppdatera sina rekommendationer.

Risken för att drabbas av allvarliga konsekvenser till följd av covid-19 och risken för omfattande smittspridning har minskat resonerar man.

– Vi har fortsatt en smittspridning men den är på en stabil nivå och relativt låg i jämförelse med tidigare perioder, sa Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, under en presskonferens.

Se ocksåDet gäller vid resor utomlands från 1 november.

Så påverkas barn av postcovid: ”De flesta blir bra men det tar tid”

Fullvaccinerade behöver inte testa sig för covid-19 från 1 november

Hon meddelade svenska folket under torsdagen att fullvaccinerade inte längre behöver testa sig för covid-19 från och med den 1 november. Det är av större vikt att personer som riskerar att drabbas illa testas.

– Den omfattande testningen bland fullvaccinerade personer bedöms inte längre vara motiverad, säger Karin Tegmark Wisell i ett pressmeddelande.

Ovaccinerade ska fortsätta testa sig för covid-19

Ovaccinerade ska fortsätta att testa sig vid symtom. Det gäller från förskoleklass och uppåt. Har man rest utanför Norden bör man testa sig oavsett symtom eller inte.

Däremot behöver man som ovaccinerad inte testa sig om man nyligen haft covid-19 eller är under 6 år.

Experterna oense kring att häva restriktionerna: "För tidigt"

Grupper som ska testa sig oavsett vaccin eller inte

Det finns också grupper som oberoende av vaccination ska testas för covid-19. Dessa är personal inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och inom hälso- och sjukvården.

Men även äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och personer i behov av vård och behandling för misstänkt covid-19. Vet man att man blivit exponerad för smittan eller ingår i en smittspårningskedja ska man också testas.

Så länge ska man stanna hemma vid symtom

Rekommendationerna om att stanna hemma vid symtom kvarstår dock för alla, oavsett om man tillhör en grupp som ska testa sig för covid-19 eller inte. Nu härjar dessutom andra luftvägsinfektioner, som RS och influensa, vilket gör det än mer angeläget.

Man ska hålla sig hemma vid nya förkylningssymtom eller feber. Har man varit feberfri i minst ett dygn och känner sig frisk och återställd kan man återgå till skola, förskola, aktiviteter eller arbete även om vissa luftvägssymtom kvarstår.

– För de allra flesta innebär det här att man är hemma åtminstone ett par dagar, men ofta upp till en vecka, sa Karin Tegmark Wisell, under presskonferensen.

Lättade restriktioner införs som planerat – krav på vaccinpass slopas helt

Ovaccinerade har fortfarande fler rekommendationer

Är man ovaccinerad krävs ett negativt covid-19 test för att återgå till sina sysslor förutom att känna sig frisk. Testar man positivt ska man stanna hemma minst sju dygn efter att man fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och man ska känna sig återställd.

Som fullvaccinerad behöver man som sagt inte testa sig men ska hålla sig hemma tills man känner sig frisk och återställd.

För ovaccinerade gäller fortfarande att:

  • Undvika nära kontakt med personer i riskgrupp
  • Undvika nära kontakt med personer som är 70 år eller äldre
  • Håll avstånd till andra när det är möjligt

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: TT

TV: Coronavaccin effektivt för gravida
1:15

Efter reklamen: TV: Coronavaccin effektivt för gravida

(1:15)

Slå på ljud

Utvald läsning