Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetHantera känslorADHD

Här är skillnaden mellan en högkänslig och en empatisk person

17 aug, 2021 
Två kvinnor som ser på varandra och håller händer.
Empater är ofta högkänsliga, men alla högkänsliga är inte empater. Men vänta är det inte samma sak? På många sätt liknar personlighetsdragen varandra men det finns också saker som skiljer dem åt.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons
Aktuella Izabella Scorupco om sin högkänslighet och hur det påverkat hennes karriär.Brand logo
Aktuella Izabella Scorupco om sin högkänslighet och hur det påverkat hennes karriär.

Högkänslighet eller Highly Sensitive Person (HSP) är ett karaktärsdrag som 20 procent av världens befolkning har. Man föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet vilket ger en personlighetsdraget. Man tar in fler intryck och tänker mer över dem än andra.

Man kan då till exempel lätt bli sårad av andras kommentarer och handlingar, märka direkt om någon annan blir sårad eller få en klump i magen länge efter att ha sagt ifrån till någon. Ofta får man höra att man är känslig.

Empati är förmågan att förstå andra personers upplevelser och visa medkänsla. Vi har egenskapen i olika grad och riktiga empater kan vara så inkännande att det kan bli överväldigande.

En empat har en empatiförmåga långt över det som de flesta människor har och är ofta också känsliga och kärleksfulla.

Annons

På många sätt liknar de här två karaktärsdragen varandra. Men det finns skillnader. Så här vet du om du har något eller båda karaktärsdragen!

Skillnaden mellan HSP och en empatisk person

Om man ska sammanfatta det så kan man säga att nästan alla empater är högkänsliga personer men att alla högkänsliga personer inte är empater. Skillnaderna mellan karaktärsdragen finns i nyanserna.

Högkänsliga personer påverkas i hög grad av utomstående faktorer och kan ha svårt att hantera stress till exempel. Empaten påverkas också av utomstående faktorer men då framför allt av andras känslor och fysiska symtom.

Högkänsliga personer påverkas av energin runtomkring men absorberar den inte på samma sätt som empaten. Så även om båda påverkas av andras energi så upplever empaten andras känslor som om de vore sina egna medan den högkänsliga personen istället mår dåligt över att någon annan mår dåligt.

10 tecken på att du kan vara empat

 1. Du känner in andra som om de vore ett med dig. Det kan till exempel handla om en överföring av känslor och tankar.
 2. Ingen behöver berätta för dig hur de känner, du vet redan det eftersom du känner det själv.
 3. Du känner dig ofta överstimulerad av alla intryck runtomkring.
 4. Det kan vara svårt att välja om du vill känna dina egna eller andras känslor samt att särskilja dessa från varandra.
 5. Du orkar inte befinna dig bland många människor för länge.
 6. Du har alltid varit känslig, speciellt som barn.
 7. Att bry sig om och vilja hjälpa andra är naturligt för dig.
 8. Du påverkas starkt även av platsen du befinner dig på.
 9. Du känner dig ofta isolerad då andra inte påverkas lika starkt som du. Men du isolerar dig också från andra när det blir för mycket.
 10. Du behöver egentid för att åter ladda batterierna.

10 tecken på att du kan vara högkänslig

 1. Du lägger märke till även små detaljer i din omgivning.
 2. Andra människors sinnesstämning påverkar dig. Du ser till exempel direkt när andra är obekväma.
 3. När det händer mycket runtomkring känner du ett behov av att dra dig undan, gärna till en tyst och mörk plats. Du behöver mycket återhämtning och egentid för att åter ladda batterierna.
 4. Du är känslig för koffein och blir väldigt frustrerad när du är hungrig.
 5. Du ogillar höga ljudnivåer, starkt ljus, starka dofter och blir lätt överväldigad av dem och andra starka intryck.
 6. Konst, musik och skådespel berör dig mycket och du tar till dig det lättare än andra.
 7. Du blir lätt överväldigad när du har mycket att göra. Mycket stress kan göra dig mindre produktiv.
 8. Våldsamma filmer eller tv-spel uppfattar du som väldigt obehagligt.
 9. Du presterar bäst i avskildhet och kan få tunghäfta när all uppmärksamhet riktas mot dig.
 10. Som barn betraktades du som känslig eller blyg av vuxna runtomkring.

Källa: HSPföreningen, Mindbodygreen

Foto: TT

Annons