Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetPsykopatiska dragHantera känslor

Psykologisk trygghet på jobbet: Ett behov som ökar kraftigt

21 apr, 2023 
Lina Ejlertsson och glada kollegor gör high five
De senaste åren har mycket förändrats i vår arbetsmiljö, vilket också förändrat våra behov och kraven på arbetsgivarna. Äntligen ligger mer fokus på mentalt välmående – men klyftan är fortfarande stor. Här är filosofin vi förhoppningsvis alla snart arbetar efter.
Annons

Begreppet ”psykologisk trygghet” myntades redan 1999 men är just nu mer i ropet än någonsin. Det har vi till stor del pandemin att tacka för, tror Lina Ejlertsson, som forskar om återhämtning och arbetsmiljö.

– Under pandemin fick vi allt mer upp ögonen för vad som egentligen är viktigt för vårt välbefinnande på jobbet. När fler och fler gick över till att jobba på distans märkte man hur stor inverkan det sociala faktiskt har; tryggheten i ett team, och att vara en del av ett sammanhang.

Sedan dess har behovet av psykologisk trygghet bara spätts på. Pandemin följdes av krig och oro i världen, tuffa ekonomiska tider och på det står vi inför en annalkande klimatkris.

Lina Ejlertsson

Ålder: 35 år.

Bor: Löddeköpinge.

Gör: Forskar och ­föreläser inom folkhälsa och arbetsmiljö.

Följ på Instagram: @aterhamtningsforskaren

Lina Ejlertsson

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen – vad är det?

– En arbetsplats som präglas av psykologisk trygghet är en öppen och transparent plats där alla kan vara sig själva. Det är högt i tak och man är inte rädd för att säga eller göra fel. Man vågar misslyckas, vågar ställa dumma frågor, vågar be om hjälp, förklarar Lina.

Annons

Hon ser tydliga tecken på att intresset för och kunskapen om vad vi behöver fokusera på för välbefinnandet på arbetsplatsen ökar. Chefer och ledare blir mer och mer medvetna om betydelsen av att jobba hållbart och hälsofrämjande istället för att släcka stressbränder. Tidigare fokuserade man ofta mest på det kroppsliga, till exempel ergonomi, trots att vi oftare blev sjukskrivna av utbrändhet.

Så hanterar du energitjuvar på jobbetBrand logo
Så hanterar du energitjuvar på jobbet

Att företag aktivt tar ansvar för sina anställdas välmående ger inte bara individuella vinster, det gynnar även verksamheten på många sätt. Flera studier har visat att en av nyckelfaktorerna för fungerande team är just stark psykologisk trygghet, berättar Lina.

– Det finns många vinster på såväl teamnivå som individuell nivå. Psykologisk trygghet ökar kreativiteten för individen, gör att man presterar bättre och ökar också chansen att man stannar kvar på arbetsplatsen.

Annons

Övning för psykologisk trygghet: Check in 2.0

Här tipsar Lina om en övning som bidrar till att skapa psykologisk trygghet och ökad återhämtning på arbetsplatsen.

Många team har någon typ av check in i början av dagen. Utvidga frågan om allas mående till att även innefatta ”vad är ditt behov av återhämtning idag?”. Kanske man haft en stressig morgon, en trasslig förskolelämning eller varit med om något jobbigt privat.

Är vi trygga nog att öppna upp och berätta det så kan teamet hjälpa till att skapa de rätta möjligheterna för dagen. Om någon vågar visar behov av och att man kommer ta sig tid till återhämtning så skapar det också ringar på vattnet hos andra.

Massor av vinster

Och en nog så viktig faktor – hur man mår på jobbet spiller givetvis även över på privatlivet.

– På gruppnivå finns en massa vinster: bättre kommunikation, mer positiva attityder, bättre prestation, mer effektiva team – listan kan göras jättelång, säger Lina och fortsätter:

– Vågar man presentera en halvfärdig idé eller ställa frågor blir man mer kreativ och slutresultatet blir bättre för att man kan vidareutveckla det tillsammans i grupp.

Bra för återhämtningen

Psykologiskt trygghet främjar även vår återhämtning, ett ämne som Lina brinner starkt för.

– Inom forskningen ser vi bara fler och fler belägg för detta. Är jag på en trygg plats där jag vågar berätta vad jag behöver kan vi skapa en kultur där vi ser varandra, rår om varandra och hjälper varandra att tillfredsställa behovet av återhämtning. Det går hand i hand.

Annons

Trygghetsboosta kollegorna

Mycket hänger på organisationen och ledarna – men även du som medmänniska kan bidra till positiva strukturer och förändringar i arbetsklimatet.

Gör så här:

  • Var öppen, ställ frågor och visa intresse för dina kollegor. Slösa med omtänksamma gester: Hämta en extra kopp kaffe till en kollega som ser trött ut, säg eller skriv några extra peppande meningar när någon har gjort något bra. Saker behöver inte vara extraordinära för att man ska få beröm, och att bli sedd kan ha stor inverkan på någons trivsel på jobbet.

  • Dela med dig! Våga bjuda på dina misstag eller berätta när något känns svårt. Känner du dig osäker på hur det kommer tas emot, börja i liten skala. Förhoppningsvis kommer dina kollegor att inspireras till att själva sänka garden och öppna sig tillbaka.

  • Positiva beteenden smittar av sig och bidrar till att skapa en psykologiskt trygg arbetsplats!

OBS: De här råden gäller för dig som har en ”normal” arbetssituation. Är det ett toxiskt klimat och stora problem på arbetsplatsen så är det här inte rätt ände att börja i.

Så kan chefer och ledare bidra till ökad trygghet

Transparens

Använd dig av öppen kommunikation och uppmuntra även ­andra till det.

Respekt

Få alla att känna sig trygga, lyssnade på och bekräftade.

Bjud in till diskussion

Låt alla komma med idéer, vara delaktiga och känna sig lyssnade på. Få bidra till beslut. (Det här är inte görbart i alla ­lägen, men fler än man kan tro!)

Var närvarande

Både fysiskt och genom kontinuerliga avstämningar och support.

Våga göra misstag

Och våga erkänna dem. Det gör att dina medarbetare ser att det är okej.

Dela medgångar men även motgångar

När det går bra så firar vi tillsammans, när det går dåligt så delar vi på ansvaret.

Ödmjukhet

Bara för att man är chef vet man inte bäst och kan allt. Låt medarbetarna dela sin kompetens: ”Kan inte du berätta det, det där kan du mycket bättre än mig”.

Foto: TT, André de Loisted

Annons