Forskare: IQ-nivåerna har sjunkit – därför blir vi allt dummare

Kvinna sitter vid ett skrivbord och har lagt en näsa under näsan samt en hand som skriver ett test.

Att barn fått lite högre poäng på IQ-tester än sina föräldrar är något som forskning sett fortlöpa från generation till generation. Fenomenet har fått namnet Flynneffekten, efter den nyzeeländska forskaren James Flynn. Forskaren upptäckte redan på 1980-talet att generation på generation presterade bättre på intelligenstester än vad den tidigare generationen gjort. Men enligt en del forskare kan nu denna effekt nått sin topp, detta rapporterar Svenska Dagbladet.

TV: Hjärnforskarens tips – så håller du hjärnan pigg
2:21

Efter reklamen: TV: Hjärnforskarens tips – så håller du hjärnan pigg

(2:21)

Slå på ljud

Vad är Flynneffekten?

Flynneffekten handlar om att resultaten från intelligenstester under lång tid blev högre för varje år och generation. Flynneffekten hade beräknats till en ökning på nästan tre IQ-poäng per decennium och var densamma i ett trettiotal ekonomiskt starka länder. Den positiva trenden fick många forskare att söka efter svaret på varför ökningen skett.

De mest etablerade teorierna kretsade kring ett bättre utbildningssystem samt längre skolplikt. I Norge kunde man se en stor ökning av IQ-poängen när man införde nio obligatoriska skolår istället för sju.

Andra förklaringar menade att ändringen av skola och arbetsliv var en bidragande orsak. Att studier och arbete både varit mer abstrakta och rationella, något som kunde ha påverkat vårt sätt att tänka och lösa de abstrakta och logiska frågorna IQ-testen kräver.

80-talister har lägre IQ än sina föräldrar

Men nu menar forskare att trenden med ett höre IQ för varje generation har brutits. Under 2004 publicerade den norska forskaren Jon Martin Sundet en artikel där han ifrågasatta om Flynneffekten hade nått sitt slut. I en studie, där han analyserat IQ-tester gjorda av hundratusentals norska unga män, kunde han nämligen se en nedgång av IQ-poängen. En vändning som tycks ha skett en bit in på 1990-talet, för årskullar födda efter 1975.

De norska intelligenstesterna är uppdelade i tre delsystem: matematisk förmåga, ordförståelse och abstrakt tänkande. Nedgången syntes på alla delar men var extra kraftig i de två första delarna av testet.

Även James Flynn publicerade 2017 en studie som visade samma trend. I studie kunde man även se att Skandinavien och Finland visade tydliga nedgångar. Enligt Flynns beräkningar hade de nordiska länderna tappat 6,85 IQ-poäng inom loppet av 30 år.

Forskare: Därför blir allt dummare

Ett norskt forskarteam bestämde sig för att en gång för alla ta reda på om förändringen hade att göra med våra gener – eller något annat. I en studie jämförde forskare hur utvecklingen hade sett ut inom familjerna och riktade då in sig på bröderna till de norska unga männen från den tidigare studien. De hittade då att de yngre bröderna generellt presterade sämre på IQ-tester än sina äldre syskon. Men trots åldersskillnaderna verkade IQ-poängen minska bland samtliga syskon.

En teori som forskarna fastnade vid var att den negativa trenden kunde ha att göra med vad vi använder våra hjärnor till. När forskaren Jon Martin Sundet analyserade det norska forskarteamets data såg han att det främst var matematik och ordförråd som gjort den kraftigaste minskningen. Något som fick forskare att tro att den plötsliga vändningen hade att göra med nya tekniker som dykt upp för att lära oss matte och språk i skolan. Men de menade också att det kunde bero på att yngre generationer spenderar mer tid framför teknologi och mindre tid med böcker.

Se också: Håll hjärnan ung – 5 tips
1:14

Efter reklamen: Se också: Håll hjärnan ung – 5 tips

(1:14)

Slå på ljud

Källa: Svenska Dagbladet Foto: TT

Läs mer:

6 otippade tecken på att du har hög intelligens

Studie: I den här åldern är din hjärna som skarpast

7 nackdelar med att vara intelligent – känner du igen dig?