GAD – när du blir sjuk av oro på riktigt!

Att känna oro är normalt, men en stressig vardag tenderar att späda på de gnagande tankarna. Och vissa människor skuggas av tätare orosmoln än andra och behöver verktyg för att skingra dem.

Om oron och de ängsliga tankar kommer ofta och under en längre period, trots att du brottas med några större problem, kan det vara ett tecken på GAD – eller generaliserat ångestsyndrom. Merparten av mänskligheten brottas med oro dagligen, skillnaden mellan vardaglig oro och GAD är att den drabbade inte kan sluta oroa sig, även om han/hon gör någonting avslappnande och lustfyllt.

GAD är inte ovanligt, men relativt okänt, och många människor lider i onödan. För det finns effektiv behandling och verktyg som hjälper!

 

Emotionella tecken på GAD

– Oro som är svår att definiera. Du vet helt enkelt inte exakt vad som gör dig så ängslig.

– Obefogad  och överdriven oro kring vardaliga saker som trafik, hälsa, ekonomi etc.

– Koncentrationssvårigheter på grund av oroliga tankar

 

Fysiska tecken på GAD

– Huvudvärk

– Värk  och spänningar i muskulaturen

– Illamående

– Stressmage

 

Alla personer kan uveckla GAD, även barn, men det är dubbelt så vanligt bland kvinnor som män. GAD är enligt forskning delvis genetiskt, men har en stark relation till miljö och andra yttre faktorer.  GAD kan också sammankopplas med ökad risk för depression, alkoholism och fobier.

 

Hur behandlar man GAD?

KBT-terapi har visat sig vara en effektiv behandling och likaså självhjälpsmetoder i lindrigare fall. Motion, sund kost samt att undvika kaffe och cigaretter har en lugnande effekt. Även meditation och yoga och andra typer av stillsamma aktiviteter rekommenderas.

Prova MåBra:s 3-stegsmetod!

Få mer lugn och mindre oro med hjälp av våra övningar. Klicka på länken för att börja!

Bli av med din oro – 3 unika övningar!

 

Fler artiklar inom samma ämne

Känslig och lättsårad? Du kan vara en HSP…

Experten: Därför är oro bra för oss

Martina Haag: Jag är beroende av min oro

Är din kropp deprimerad? Här är 6 tecken!

Alltid sjuk? Lugn, det är nog hypervigilans!

Panikångesten tog över mitt liv

 

Källa: Webmd.com

AV: Jennie Sandberg

BILD: Thinkstock

 

 

Utvald läsning