Adhd hos vuxna är kopplat till stort antal sjukdomar visar ny studie

Kvinna sitter i rörigt rum och håller handen för huvudet med besvärad min.
Allt du behöver veta om adhd hos vuxna
1:52

Efter reklamen: Allt du behöver veta om adhd hos vuxna

(1:52)

Slå på ljud

Studien, som utförts av Karolinska Institutet, baseras på registerdata från helsyskon och halvsyskon med samma mödrar, vilket ger ett underlag på över fyra miljoner individer. Av dessa har man jämfört sjukdomsutvecklingen hos syskonet med diagnostiserad adhd med syskonet utan, i syfte att fastställa samband.

Studien visar att vuxna med adhd löper ökad risk för samtliga av de studerade fysiska åkommorna, ett resultat som kan vara stor betydelse för behandling av dessa.

– Identifiering av samtidigt förekommande fysiska sjukdomar kan få betydelse för behandling av vuxna med adhd och gynna patienternas långsiktiga hälsa och livskvalitet, säger studiens förstaförfattare Ebba Du Rietz, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

forskaren Ebba Du Rietz

Ebba Du Rietz, en av forskarna bakom studien. Foto: Karolinska Institutet.

Adhd kopplat till många sjukdomar

Av de undersöka sjukdomarna hade alkoholrelaterad leversjukdom, sömnstörningar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), epilepsi, fettlever och fetma starkast koppling. Studien visar också på något ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, Parkinsons sjukdom och demens.

– Resultaten är viktiga eftersom centralstimulerande behandling kräver noggrann övervakning vid samtidig hjärtsjukdom, högt blodtryck och leversvikt, säger studiens sisteförfattare Henrik Larsson, professor vid Örebro universitet och anknuten forskare vid Karolinska Institutet.

Man menar på att det saknas tydliga behandlingsriktlinjer idag för vuxna som är sjuka och också behandlas för adhd. Studien ämnar därför att upprätta en mer holistisk behandlingsplan som förbättrar patienternas mående.

17 möjliga tecken på adhd och autism

Vad är adhd och hur behandlas det?

Adhd – attention deficit hyperactivity disorder – är en neuropsykiatrisk diagnos som återfinns hos ungefär två till fyra procent av den svenska befolkningen.

Symtom för adhd är hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter. Den vanligaste behandlingsformen idag är centralstimulerande läkemedel, så som metylfenidat, dexamfetamin eller lisdexamfetamin.

Vuxen-adhd – så vet du om du har det

Mörkertalet bland vuxna, speciellt kvinnor, som har adhd anses vara stort. Bland kvinnor är det också vanligt att man snarare letar efter psykosociala eller hormonella förklaringar till besvären man upplever.

Har jag vuxen-ADHD? Doktorn svarar

Ett enkelt sätt att testa om du har vuxen-adhd är att svara på frågorna vi publicerat här. Värt att tillägga är att det självklart ändå behövs en utredning av läkare för att säkert kunna veta, men testet kan ge en god fingervisning.

Källa: Karolinska Institutet.

Foto: TT/Karolinska Institutet.

Utvald läsning