Fråga läkarenSmärta och värkHögt blodtryckHudcancerTäta bröstDepression

Ny studie: 15 saker som ökar risken för tidig demens

12 jan, 2024 
Hittills har tidig demens betraktats som en genetisk sjukdom. Nu visar en ny stor studie att livsstilen har en större betydelse än man tidigare trott – och att sjukdomen faktiskt går att förebygga.
– Vår studie är den första som visar att alla kan göra något för att minska risken att få tidig demens, säger Stevie Hendriks, forskaren bakom studien, till MåBra.
Annons

Demens drabbar i regel personer över 65 år. Men man kan drabbas som yngre också - då kallas sjukdomen YOD, Young onset dementia. Som tidig demens räknas att sjukdomen startar före 65 års ålder. Fram tills nu har forskare betraktat tidig demens som i huvudsak genetisk. Men den synen håller på att förändras – på grund av en ny studie.

– I själva verket har bara tio till tolv procent av alla med tidig demens en känd genetisk orsak. Det betyder att vi är osäkra på den verkliga orsaken i majoriteten av fallen. Vi vet helt enkelt inte varför vissa drabbas före 65 års ålder, säger neurologen och studiens huvudförfattare Stevie Hendriks, på universitetet i Maastricht i Nederländerna, till MåBra.

Hon säger att studien väckt mycket uppmärksamhet eftersom den visar att även livsstilen kan leda till tidig demens.

Forskarna hittade ett 30-tal riskfaktorer och av dem hade 15 en stark koppling till tidig demens. Vissa fynd överraskade Stevie Hendriks och hennes kollegor lite extra.

5 tidiga tecken på demensBrand logo
5 tidiga tecken på demens

– Vi blev förvånade över att fysisk aktivitet, rökning och kost inte hade så stark koppling till just YOD. Det kan vara så att de riskfaktorerna behöver längre tid på sig för att bli skadliga. Men såväl inaktivitet, rökning och dålig kost bidrar till andra sjukdomar, till exempel stroke och diabetes – och de ökar risken för YOD, säger Stevie Hendriks.

Annons

Forskarens råd för att förebygga tidig demens

En annan överraskning var att psykisk ohälsa tycks vara en större riskfaktor än man tidigare trott.

– Det är känt att den mentala hälsan är en riskfaktor vid demens hos äldre. Nu vet vi att kronisk stress, ensamhet och depression ökar risken hos yngre personer också.

Ett annat, lite överraskande, fynd var att måttlig alkoholkonsumtion verkar skydda mot tidig demens. Däremot ökade total nykterhet och alkoholmissbruk risken att utveckla tidig demens.

Det här är YOD, Young onset dementia

 • YOD, tidig demens, debuterar före 65 års ålder.
 • Idag utgår man ofta från att YOD har genetiska orsaker. Det har dock visat sig att man inte kan hitta någon sådan orsak hos många drabbade.
 • Sjukdomen är relativt ovanlig, man räknar med cirka 10 000 drabbade i Sverige. Den verkliga siffran kan vara mycket högre eftersom det kan vara svårt att ställa diagnosen i början.
 • Ungefär 10 procent av tidigt debuterande demenssjukdom orsakas av frontallobsdemens (FTD). Vanliga symtom vid FTD är personlighetsförändring, impulsivitet eller att personen gör saker som den inte brukar.
 • Tidig demens drabbar ofta hårt eftersom den slår till när man fortfarande är aktiv i arbetslivet och har familj.

Hon säger att man ännu inte vet vilka av oss som kommer att ha mest nytta av förebyggande åtgärder.

Annons

– Vi behöver titta mer på vilka livsstilsförändringar som gör mest nytta och för vem. Det ska vi titta mer på i en uppföljande studie.

Om man vill förebygga tidig demens tycker Stevie Hendriks att man ska särskilt ska sikta in sig på vissa av de riskfaktorer forskarna hittade:

- Social isolering är ett exempel på en faktor vi själva kan påverka. Där kan samhället också gå in och hjälpa till att ordna sociala aktiviteter för personer som känner sig ensamma, säger hon.

Brits på D-vitamin är en annan riskfaktor man kan påverka själv, liksom att skaffa hörapparat om man har nedsatt hörsel. Just nedsatt hörsel kan leda till att man isolerar sig socialt och blir deprimerad.

- Andra saker alla kan göra för att minska risken för demens, oavsett ålder, är att aktivera sig mentalt, till exempel lära sig nya saker eller skaffa en ny hobby, säger Stevie Hendriks.

15 saker som ökar risken för tidig demens

I studien, som är publicerad i JAMA Neurology, följde forskarna 350 000 britter mellan åren 2006 och 2021. De hittade ett 30-tal riskfaktorer som kunde kopplas till en tidig demens. Av dem hade 15 extra stark koppling. De är i stort sett samma som för vanligt demens hos äldre, men påverkar yngre i större eller mindre grad.

Annons

Det här kan kopplas till tidig demens:

 • Stroke
 • Hjärtsjukdom
 • Diabetes
 • Depression
 • Ortostatiskt blodtryck (vilket innebär att blodtrycket faller då man ställer sig upp)
 • Alkoholmissbruk
 • Att man är absolutist och inte dricker alkohol alls
 • Låg utbildning
 • Låg socioekonomisk status
 • Dålig greppstyrka i händerna
 • Brist på D-vitamin
 • Nedsatt hörsel
 • Social isolering
 • Hög nivå av CPR, ett protein som finns i blodet. CPR är högt om det finns en infektion eller inflammation i kroppen.
 • Att man har två genvarianter i gruppen ApoE4-allelen, som kopplas till Alzheimer.

Forskarens 3 tips för att minska demensrisken - oavsett ålder

 1. Var nyfiken! Lär dig nya saker, ägna dig åt en hobby, engagera dig och var socialt aktiv. Besök vänner och familj, gå på sociala tillställningar.
 2. Ät hälsosam mat och lev ett sunt liv. Rök inte.
 3. Motionera regelbundet. Rör på dig på alla sätt du kan, promenera eller träna på gym. Hitta en träningsform som passar dig.
Annons