Vad är normalt blodtryck? Här är värdena som är bra att ha koll på

Läkare som mäter och skriver ner blodtryck.
5 sätt att sänka blodtrycket utan medicin
Slå på ljud

Att det är ohälsosamt att ha ett för högt blodtryck har nog de flesta fått höra någon gång. Högt blodtryck ökar risken för bland annat hjärtsjukdomar, demens och njurproblem. Omkring en tredjedel av landets befolkning har högt blodtryck – många utan att veta om det.

Samtidigt kan ett för lågt blodtryck kännas obehagligt, även om det inte är lika farligt som högt blodtryck. Du kan till exempel känna dig svag och yr, och ett blodtrycksfall kan orsaka svimning.

Men vad är ett sunt och normalt blodtryck då?

Se ocksåvanliga symtom på högt blodtryck.

Vad är ett normalt blodtryck?

Blodtrycket presenteras ofta som två siffertal med ett snedstreck emellan: 120/80, och läses "hundratjugo genom åttio". Det första talet berättar övertrycket, och det andra undertrycket.

Blodtryck, blodsocker och blodfetter – här är värdena att ha koll på!

Vad är övertrycket?

Övertrycket är det tryck som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blodet.

Vad är undertrycket?

Undertrycket är det tryck som blir när hjärtat slappnar av och fylls på med nytt blod.

Ett bra och normalt blodtryck hos en vuxen frisk människa bör ligga under 140/90 mm Hg (millimeter kvicksilver, enheten blodtrycket mäts i) – åtminstone om du mäter det på en vårdcentral.

Kan jag sänka blodtrycket utan medicin? Doktor Gunilla svarar

Man räknar med att blodtrycket är högre om du mäter det hos vården än om du mäter själv i hemmet där du är mer avslappnad. Mäter du hemma bör blodtrycket ligga under 135/80 mm Hg.

Blodtryck hos barn

Barn får högre blodtryck med åldern. Ett 1-årigt barn har ofta ett blodtryck som ligger runt 100/60 mm Hg, medan en 5-åring kan ha ett blodtryck på ungefär 105/65. Hos en 10-åring är 110/70 normalt och hos en 15-åring 115/75.

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck räknas det som om du har ett blodtryck över 140/90. Visar blodtrycksmätaren ett så högt värde är det en bra idé att hålla närmare koll på ditt blodtryck under en tid. Har du ett så högt blodtryck och är gravid bör du kontakta vården omgående. Likaså om du mäter ett blodtryck på 230/130 och inte har några andra symtom.

Forskning visar att det går att sänka blodtryck effektivt med en andningsövning som tar fem minuter.

Vad är lågt blodtryck?

Lågt blodtryck räknas det som om du är en frisk vuxen och mäter ett blodtryck på under 90/60, samtidigt som du känner av symtom. Om blodtrycket ligger strax under 90/60 och du INTE känner av några symtom anses det däremot inte vara för lågt.

Källa: 1177, Hjärt-Lungfonden Foto: TT

Utvald läsning