Fas 4: Så kommer massvaccineringen gå till i din region – och då startar den

Hand med coronavaccin i spruta framför svenska flagga.
7 frågor och svar om coronavaccinet
1:30

Efter reklamen: 7 frågor och svar om coronavaccinet

(1:30)

Slå på ljud

När vi kom igång med vaccineringarna mot covid-19 i början av året gick vi in i vad som kallades Fas 1 – personer på äldreboenden, med hemtjänst, på LSS-boenden eller personal inom vård och omsorg fick vaccin först.

När vi sen kom in i Fas 2 för inte så länge sedan öppnades bokningarna upp för personer födda 1956 eller tidigare, alltså över 65 år. Men även då prioriterades de äldsta först. Och Fas 3, som vi alldeles nyligen gått in i, rör personer födda mellan 1957-1961, yngre personer i riskgrupp samt de som har svårt att skydda sig mot covid-19.

De 4 coronavaccinen i Sverige – det här vet vi idag

Fas 4 och massvaccinering – vem går först?

Nu närmar vi oss Fas 4 med stormsteg – gruppen där resten av befolkningen över 18 år ingår, och som beräknas starta i mitten av maj. Men hur ska denna stora grupp få sitt vaccin? Det är 4,2 miljoner personer som ska försöka boka en tid för sin spruta – jämfört med knappt en miljon personer i Fas 3. Du kan läsa mer om de olika faserna här.

Det är regionerna som själva bestämmer vem som ska kunna boka vaccinationstid när, men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man fortsätter att dela upp efter ålder. En granskning som Sveriges Television gjort visar att 3 av 4 regioner planerar att dela upp Fas 4 i åldersgrupper med tio år ålderspann. I både Sörmland och Kalmar län kommer man att börja med personer i åldrarna 50-59, och sedan jobba sig neråt.

Först till kvarn under massvaccineringen

Men alla håller inte med om att detta är det bästa sättet att lösa Fas 4, även om åldern sägs vara den enskilt viktigaste faktorn för att bli svårt sjuk i covid-19. Det kan nämligne orsaka en hel det teknisk utmaningar för regionerna, det menar bland annat Ingrid Stubelius, specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och vice ordförande i Västra Götalands läkarförening.

– Vi ser en del problem med att kalla in i åldersordning i den nuvarande fasen. Det blir mycket administration, många samtal och listor med reservpersoner. Den enklaste lösningen är att vaccinera de som befinner sig i fas 4 så fort som möjligt utan att ta hänsyn till ålder, säger hon.

Men en först till kvarn-princip skulle också kunna leda till överbelastade system. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, kan det bli aktuellt att på vissa platser, som på glesbygd och större arbetsplatser, vaccinera blandade åldrar.

Då kan du vaccinera dig i Fas 4 i din region:

Blekinge

Blekinge kommer att ha en åldersindelning med de äldsta först, alltså 50-59-åringar. Vaccinationsstart i juni månad. Man tror att man kommer nå det nationella målet, att alla över 18 år ska ha fått minst en dos vaccin till mitten av augusti.

Coronavaccin: Hur lång tid ska det gå mellan doserna?

Dalarna

Funderar på att öppna online-bokning för de äldsta först, med fem- eller tioårsintervall. Öppnar för Fas 4 i början på juni och med fallande åldersintervall. Beräknas nå målet i juli om allt går bra.

Gotland

Troligtvis kommer man att göra en åldersindelning, där de äldsta vaccineras först. Detta för att inte överbelasta bokningssystemen. Vaccinationsstart räknas bli i mitten av juni. Som det ser ut nu siktar man på att erbjuda alla invånare en första spruta före 15 augusti.

Gävleborg

Regionen har inte bestämt än om man kommer tillämpa ålderindelning, det beror på vaccintillgången. Blir det en turordning blir det efter ålder och de äldsta först. Vaccinationsstart beräknas till juni. Utifrån prognoserna beräknar man nu att kunna vaccinera alla över 18 år med en vaccindos innan vecka 29.

Halland

Tillgången på vaccin styr. Om behov av prioritering uppstår kommer de äldre erbjudas vaccin först. Vaccinationsstart i mitten av juni, vecka 24. Man beräknar kunna följa målet om att alla över 18 år ska ha erbjudits en dos till mitten av augusti.

EMA: "Fortsätt vaccinera med Astra Zeneca – trots blodproppar"

Jämtland

Här planerar man att inleda fas 4 i mitten av juni. Troligtvis blir det en indelning utifrån ålder, med prioordningen äldst först. Storleken på åldersindelningen är dock inte bestämd än. Tillgången på vaccin kommer att avgöra om man når målet om att alla över 18 fått sin första spruta innan mitten av augusti.

Jönköping

Fas 4 planeras att inledas i maj, och det ser ut att bli aktuellt med en åldersindelning även här. Inget är bestämt, men blir det turordning blir det äldst först. Vaccinationsstart i mitten av maj, och man tror sig kunna nå vaccinationsmålet till den 15 augusti.

Kalmar

Troligen kommer åldersprioriteringen att läggas med tioårsintervaller. Vaccinationsstart i slutet av maj-början av juni.

Kronoberg

Inbjudan kommer att gå ut till de som ska vaccineras, och här blir det en turordning i tioårsintervaller med de äldsta först. Vaccinationsstart preliminärt i maj, men man kommer inte hinna klart till midsommar som var den tidigare prognosen, utan snarare till sensommaren och mitten av augusti.

De här grupperna bör INTE ta vaccin mot covid-19

Norrbotten

Det är inte bestämt än, men blir det en turordning blir det efter ålder och de äldsta först. Fas 4 beräknas starta i början av maj, och man tror att de flesta kommer kunna ha erbjudits en spruta till månadsskiftet juni/juli.

Skåne

Här beräknar man att det blir en uppdelning i två eller tre grupper utifrån ålder. Vaccinationsstart i början juni, och det blir svårt att hinna klart till midsommar.

Stockholm

Planeringen i huvudstaden är inte klar än. Det kan bli fråga om en prioriteringsordning, men hur är inte klart. Vaccinationsstart i mitten av maj om prognoserna håller i sig, och man beräknar kunna följa vaccinationsmålet.

Södermanland

Här blir det en åldersprioritering med de äldsta först. Vaccinationsstart i vecka 19. Målet i regionen är att kunna erbjuda alla över 18 år en första dos innan juni månad är slut.

Uppsala

Prioritering kommer att ske åldersvis och i fallande ordning. Hur stort spannet blir i varje steg beror på vaccintillgången. Vaccinationsstart ej klart. Bokning sker med förbokade tider för de i åldrarna 50-59. Därefter går man över till ett system där man bokar själv via 1177 eller per telefon. Bedömningen är att man kan nå vaccinmålet i mitten av augusti.

Sjuk i långtidscovid? Så kan du påverkas av coronavaccin

Värmland

Vaccinationsstart preliminärt i slutet av maj. Man kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation för indelning och hoppas kunna nå vaccinationsmålet i augusti.

Västerbotten

Regionen kommer successivt att beta av åldersgrupperna från äldst till yngst. Vaccinationsstart någon gång mellan vecka 20-21. Om man når målet beror helt på tillgången till vaccin.

Västernorrland

Prioritering i åldersintervaller kommer troligtvis att ske, där storleken beror på storleken på vaccinleveranserna. Vaccinationsstart i juni, och man hoppas vara klara och ha nått målet till slutet av augusti-början av september.

Västmanland

Åldersprioritering i olika omgångar kommer att tillämpas för inte överbelasta bokningarna. Vaccinationsstart ej klart, men man tror att de flesta kommer ha kunnat erbjudas en spruta innan midsommar.

Coronavaccin effektivt för gravida – skyddet förs vidare till foster

Västra Götaland

Planeringen är inte klar, men bokning i åldersordning diskuteras. Vaccinationsstart preliminärt i mitten av maj, och man hoppas ha nått målet till den 15 augusti.

Örebro

I Örebro kommer man att tillämpa en uppdelning, men det är inte klart med åldersgruppernas storlek. Vaccinationsstart inom några veckor, och man vet inte riktigt när man kan vara klara, men så snart som möjligt.

Östergötland

Planeringen för region Östergötland är inte klar, vilket bland annat beror på vaccintillgången och frågan om hur stora åldersgrupperna blir. Blir det en turordning så blir det efter ålder och de äldsta först. Vaccinationsstart preliminärt i slutet av maj, men om man når målet beror på hur tillgången på vaccin kommer att se ut.

Källa: Aftonbladet, SVT, 1177, SKR Foto TT

Utvald läsning