De här grupperna bör INTE ta vaccin mot covid-19

Här är biverkningarna av vaccinet som rapporterats in i Sverige
1:03

Efter reklamen: Här är biverkningarna av vaccinet som rapporterats in i Sverige

(1:03)

Slå på ljud

Ett fåtal personer kan reagera med en så kallad anafylaktisk chock på vaccinen mot covid-19. Främst gäller det personer som tidigare fått allergiska reaktioner på andra vaccin.

– Reaktionen är påtagligt ovanligt och mycket allvarlig. Men den är fullt behandlingsbar, säger Karl-Mikael Kälkner, klinisk utredare på Läkemedelsverket, till MåBra.

Därför avråds personer som fått anafylaktiskt chock av andra vaccin att vaccineras mot covid-19.

Ämnena i vaccin man kan vara överkänslig mot

Man tror att det är vissa hjälpämnen i vacciner som kan ge en svår allergisk reaktion. När det gäller covidvaccinerna misstänker man ämnet PEG, polyetylenglykol, och det närbesläktade polysorbat 80. De används också i läkemedel, kosttillskott och laxermedel.

Om man är överkänslig mot PEG eller polysorbat 80 avråds man från att vaccinera sig.

Därför får fler kvinnor än män biverkningar av vaccinet

Karl-Mikael Kälkner säger att det inte går att utesluta att man reagerar på covidvaccin – även om man inte reagerat på vaccin tidigare. Men i de flesta fall reagerar man med en anafylaktisk chock nästan direkt, alltså redan inom några minuter.

– De allra flesta som får en allergisk chock får det inom den kvart. Eftersom man alltid ska stanna kvar en kvart efter att ha vaccinerats mot covid-19, kommer de att fångas upp och kunna behandlas, säger han.

Symtomen vid en anafylaktisk chock

Anafylaktisk chock är en akut allergisk reaktion som uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar på ett ämne.

  • De första symtomen brukar komma från huden, till exempel nässelutslag, klåda och svullnad kring ögon, mun och läppar.
  • Vissa får svårt att andas
  • Man kan få rinnsnuva
  • En del får diarré och kräkningar
  • De svåraste reaktionerna är blodtrycksfall, andnöd, hjärtstopp och medvetslöshet.

Coronavaccin – 6 myter du inte ska tro på

På alla ställen där vaccinering sker finns det en beredskap för att anafylaktisk chock. Det behandlas med bland annat med adrenalin.

Kan alla allergiker vaccineras?

Karl-Mikael Kälkner påpekar att det är mycket ovanligt med anafylaktisk chock av vaccin. I Sverige har hittills 26 personer fått en reaktion på covidvaccin.

Men vad gäller om man redan är allergisk och kanske till och med har fått en anafylaktisk chock av exempelvis ett getingstick?

– Generellt kan alla allergiker vaccineras mot covid-19. Avrådan gäller bara dem som har en känd allergi mot ämnen i vaccin.

I nuläget avråder Läkemedelsverket inte andra allergiker, till exempel pollenallergiker, från att ta vaccinet.

Då ska man skjuta upp sin vaccinering

Vissa personer kan också behöva skjuta upp vaccinationen. Till exempel om man har feber eller infektionssjukdom med feber. Då bör man avvakta med vaccination tills man är feberfri.

– Man ska inte heller kors-vaccineras med andra vaccin samtidigt. Det ska gå minst en vecka mellan till exempel TBE-vaccin och covid-vaccin.

Foto: TT

Utvald läsning