Fråga läkarenSköldkörtelnSmärta och värkHögt blodtryckHudcancerTBE

Då får du vaccin mot covid-19 – det här är de olika faserna

26 apr, 2021 
Kvinna med coronavaccin i spruta.
Coronavaccineringen är i full gång och i skrivande stund har drygt 2 miljoner svenskar fått minst en dos vaccin. Frågorna kring vaccineringen är många. Hur vet man vilken fas man tillhör och när är det egentligen dags för den fasen? MåBra har svaren.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons
7 frågor och svar om coronavaccinetBrand logo
7 frågor och svar om coronavaccinet

I Sverige är det de olika regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna. Det gör att det kan dröja lite olika lång tid innan man får vaccin, detta beroende på var i landet man bor. Vaccineringen sker i fyra faser. En del regioner, som region Västra Götaland och region Uppsala, är fortfarande kvar i fas två medan bland annat region Stockholm och region Gävleborg nyligen gick in i fas tre. Men vad innebär egentligen de olika faserna?

De får vaccin i Fas 1

 • Personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst. I fas 1 ingår också vuxna anhöriga som bor med dessa personer.
 • Personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård plus annan personal som jobbar nära vårdpersonalen.

De får vaccin i Fas 2

 • Personer som är 65 år och äldre, de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en organtransplantation, till exempel en benmärgstransplantation, och deras medboende.
 • Personer med dialysbehandling och deras medboende. Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära någon av personerna i ovanstående punkter.

De får vaccin i Fas 3

 • Personer mellan 60 och 64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.
 • Personer mellan 60 och 64 år.
 • Personer mellan 18 och 59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.
 • Personer mellan 18 och 59 år som på grund av sitt tillstånd eller sin livssituation har svårt att följa råden om smittskyddande åtgärder. Exempelvis personer med en demensjukdom eller en psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Ett annat exempel är personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar/tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation. Till exempel: extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

De får vaccin i fas 4

I den sista fasen får alla som är 18 år och äldre och som inte vaccinerats under fas ett, två eller tre sitt vaccin. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationerna ska ske i åldersordning, där de som är äldst vaccineras först – detta är dock upp till regionerna att bestämma. Den här gruppen motsvarar drygt 4,2 miljoner människor.

Så vet du när det är dags

Information om vilken grupp som är aktuell just nu i din region finns på din regions hemsida och på 1177.se.

Källa: Folkhälsomyndigheten Foto: TT

Annons