Sjuk i långtidscovid? Så kan du påverkas av coronavaccin

Kvinna med långtidscovid.
5 orsaker till hjärndimma
1:08

Efter reklamen: 5 orsaker till hjärndimma

(1:08)

Slå på ljud

Det finns i nuläget inga gemensamma riktlinjer när det gäller coronavaccinering av personer med långtidscovid. I vissa regioner, bland annat Stockholm, avråder man personer med långstidscovid från att ta vaccin eftersom man inte vet om det kan förvärra symtomen.

I andra regioner är det fritt fram att vaccineras trots långtidscovid. I regel rekommenderar man dock att det görs en ordentlig riskbedömning där man väger fördelar mot nackdelar innan man vaccineras.

Vaccin kan hjälpa mot vissa långtidssymtom

Men det har också kommit rön som tyder på att coronavaccin tvärtom kan lindra symtomen vid långtidscovid. Bland annat har The Washington Post berättat om flera patienter som helt blivit av med sin långtidscovid efter vaccinering.

Studie: De här symtomen är vanligast vid långtids-covid

En av de drabbade kvinnorna hade varit långtidssjuk i åtta månader efter att ha smittats av coronaviruset. 36 timmar efter att hon fått sin andra vaccindos hade symtomen försvunnit.

I Survivor Corps, en amerikansk stödgrupp för långtidssjuka, svarar 216 medlemmar att de inte fått förvärrade symtom efter vaccination. 171 säger att deras symtom har blivit bättre och 63 att de har blivit sämre.

Långtidssjuka Annelie: "Jag vägrar vara ett offer för covid!"

Det finns också en brittisk studie som pekar åt samma håll: av de som fått långtidscovid uppgav 23 procent att flera av deras symtom hade försvunnit efter vaccinering, jämfört med 15 procent av de långtidssjuka som inte hade vaccinerats.

Den brittiska studien var dock så liten att man inte kan dra några klara slutsatser av den. Men forskarna menar att det mesta ändå tyder på att de som är långtidssjuka inte blir sämre av att vaccineras mot coronaviruset.

Foto: TT

Utvald läsning