Därför kan din sambo skydda dig mot demens

Motion, kaffe, hjärngympa och bra kost är bara några av de faktorer som kan minska risken för att drabbas av demens. Men visste du att personen du bor tillsammans med också kan vara en skyddsfaktor?

I poddcasten “Snillen Stimulerar” berättar Krister Håkansson, forskare inom psykologi vid Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet, mer om sin forskning på området. Han har studerat hur sociala faktorer kan påverka risken att drabbas av demens när vi blir äldre.

Krister Håkanssons forskning visar att människor som lever i en parrelation löper hälften så stor risk att drabbas av demens senare i livet jämfört med den som lever som singel.

Men allra störst risk att drabbas av demenssjukdomar löpte den som förlorat sin partner innan de nått medelåldern, och sedan fortsatt leva som änka eller änkling. Risken att utveckla Alzheimers ökade med sex gånger jämfört med gifta par, enligt undersökningen.

Läs också: Rosacea kan öka risken för alzheimer

– Jag har inte sett någon faktor som är lika dramatisk. Jag trodde jag hade räknat fel först, säger Krister Håkansson i podcasten.

Krister Håkansson tror att en stor del i förklaringen är den kognitiva stimulans som sker i ett samboförhållande har en skyddande effekt. Han beskriver det som ”ett kognitivt projekt” där paret tvingas lösa problem och konflikter. När de tillsammans lyckas ta sig igenom en kris går de också ut på andra sidan starkare, vilket sannolikt har klara biologiska fördelar.

– Frustrationen i en relation kan vara väldigt berikande, säger Krister Håkansson.

Läs också: Sömnen kan avslöja din risk för Alzheimer

”Skaffa en ny partner”

Studien visade också att risken att drabbas av demens ökade för den som levde ensam och dessutom kände sig ensam. I fallen där någon levde tillsammans med någon, men ändå kände sig ensam uteblev risken.

Krister Håkansson tror att dagens människor ägnar för mycket tid att försöka ”hitta någon som är rätt”. Att det är viktigare att komma ihåg att en bra relation snarare är något man skapar.

När en relation tar slut – speciellt om partnern dör – tror Krister Håkansson att det är bra att försöka gå vidare.

Läs också: Basta mer – minska risken för demens och alzheimers

– Skaffa en ny partner, så fort du har hämtat dig. Det är väldigt krasst, för det är ju bara att titta på riskökningen, rent statistiskt. Jag har aldrig sett en så stor riskökning i någon faktor, säger han i poddcasten.

Artikeln publicerades först på Allas.se.

 

Undvik det här – om du vill minska risken för Alzheimers

Läs också: Undvik det här – om du vill minska risken för Alzheimers