Vad är långtidscovid – och vilka symtom får man?

Vad är långtidscovid – och vilka symtom får man?

Videon kunde inte hittas

Hur många som drabbats av långtidscovid i Sverige är fortfarande oklart men viss forskning tyder på att en av 20 i Sverige har drabbats av långdragna covid-19-symtom. Enligt Svenska Covidföreningen har de flesta som drabbats tidigare varit i god form och saknat underläggande riskfaktorer, vilket också resulterade i att många har upplevt milda symtom, men som aldrig riktigt försvinner. Nina Rose och Lisa Norén är båda läkare, som själva drabbats av långtidscovid. Tillsammans har de skrivit en debattartikel i Läkartidningen, där de kräver att det ska forskas mer på långtidscovid.

"Alla behöver förstå att det här är på riktigt. Forskning och uppföljning behöver inkludera även dem som inte blivit inlagda på sjukhus eller testats, för att skapa en förståelse för olika varianter av covid-19", skriver Nina Rose, en av författarna till artikeln.

Saknas grundläggande forskning på långtidscovid

I somras fick Socialstyrelsen tillsammans med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i uppdrag av regeringen att sammanställa det vetenskapliga kunskapsunderlaget kring patienter med långvariga covidsymptom.

– Vi har tittat på mycket litteratur, men vaskat fram ganska lite, säger Elizabeth Åhsberg, projektledare vid SBU.

Enligt Elizabeth Åhsberg har SBU försökt få svar på några av de viktigaste frågorna kopplat till sjukdomen. Vilka är de långvariga symtomen, hur vanligt är det, vad vet vi om behandling och rehab samt vilka vetenskapliga studier pågår som rör långvariga symtom?

Men trots att det finns många vetenskapliga artiklar om covid-19 så verkar få handla om långvariga symtom. De studier som finns tillgängliga har inte tittat närmare på om det finns skillnader mellan till exempel ålder, kön eller personer med funktionsvariation.

“Däremot har det redovisats att fler kvinnor än män rapporterat trötthet samt depression och ångest”, står det i rapporten.

Se ocksåså påverkas barn av postcovid.

Vad är symtomen vid långtidscovid?

De vanligaste symtomen som långtidssjuka själva uppgett är trötthet, huvudvärk, andnöd och luktbortfall. Ett flertal har även haft problem med bröstsmärtor och ångest, allt som sammantaget lett till att patienter även upplevt försämrad livskvalité. De som i nuläget verkar ha drabbats hårdast av långtidscovid är kvinnor och äldre.

Men två nya studier har även rapporterat två nya mer långtgående symtom. Exempelvis har förändringar i hjärnan påvisats hos patienter som beskrivit neurologiska symtom som huvudvärk. I en studie av tidigare friska värnpliktiga uppvisade var tredje ung man någon lungpåverkan, som minskad syreupptagningsförmåga, sex veckor efter genomgången infektion.

Källa: SVT, Läkartidningen, Lunds Universitet, Dagens medicin & Svenska Covidföreningen Foto: TT

Läs mer:

Nya rådet om karantän för förskolebarn – då ska du hålla friska barn hemma

Ny statistik: De här personerna har drabbats hårdast av andra vågen

Då kan du vaccinera dig mot corona – riskgrupp eller ej

Utvald läsning