Test: Så hög är din risk att få diabetes inom 10 år

Kvinna tar en insulinspruta i magen
Därför ska du promenera – 5 anledningar
Slå på ljud

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger för hög nivå av socker i blodet. Vanligast är typ 2-diabetes. Blodsockervärdet stiger oftast långsamt under flera års tid, vilket gör sjukdomen svår att upptäcka. Dessutom kan symtomen vid typ 2-diabetes vara väldigt diffusa.

Så många som 150 000 personer i Sverige kan ha diabetes utan att veta om det. Ytterligare en miljon har prediabetes, ett förstadium till diabetes typ 2. Men det går att få en fingervisning om man löper en hög risk att utveckla typ 2-diabetes i framtiden. Det här testet används bland annat av Diabetesförbundet.

Testa din risk att drabbas av typ 2-diabetes

Så här gör du: Välj det alternativ som gäller för dig och skriv upp poängen för varje svar.

1. Din ålder

a) Under 45 år (0 poäng)

b) 45–54 år (2 poäng)

c) 55–64 år (3 poäng)

Över 64 år (4 poäng)

2. Ditt BMI

Här kan du räkna ut ditt BMI.

a) Under 25 (0 poäng)

b) 25–30 (1 poäng)

c) Över 30 (3 poäng)

3. Ditt midjeomfång direkt under revbenen (mät ungefär vid naveln)

a) Under 80 cm (0 poäng)

b) 80–88 cm (3 poäng)

c) Över 88 cm (4 poäng)

4. Motionerar du vanligen varje dag minst en halvtimme om dagen, inklusive vardagsmotion?

a) Ja (0 poäng)

b) Nej (2 poäng)

5. Hur ofta äter du grönsaker, frukt eller bär?

a) Varje dag (0 poäng)

b) Inte varje dag (1 poäng)

6. Har du någon gång använt blodtrycksmediciner regelbundet?

a) Nej (0 poäng)

b) Ja (2 poäng)

7. Har du haft förhöjt blodsocker (t.ex. vid hälsokontroller, sjukdom, graviditet)?

a) Nej (0 poäng)

b) Ja (5 poäng)

8. Har någon familjemedlem eller släkting till dig fått diagnosen diabetes (typ 1 eller typ 2)?

a) Nej (0 poäng)

b) Ja, en mor- eller farförälder, ett syskon eller en kusin till mina föräldrar (men inte mina föräldrar, syskon eller barn) (3 poäng)

c) Ja, mina föräldrar, syskon eller barn (5 poäng)

Då ska du kontakta vården direkt

Räkna ihop dina poäng. Risken att du får diabetes inom tio år är:

Under 7 poäng: Liten. Uppskattningsvis en på hundra insjuknar.

7–11 poäng: Något ökad. Uppskattningsvis en på 25 insjuknar.

12–14 poäng: Måttlig. Uppskattningsvis var sjätte insjuknar.

15–20 poäng: Stor. Uppskattningsvis var tredje insjuknar.

över 20 poäng: Mycket stor. Uppskattningsvis hälften insjuknar.

Det här kan du göra för att minska risken för diabetes

Om du fick:7-14 poäng: Fundera över dina motions- och matvanor och håll ett öga på vikten.

Om du fick 15-20 poäng: Kontakta din vårdcentral för närmare utvärdering av sjukdomsrisken.

Om du fick 20-26 poäng: Kontakta så snart som möjligt din vårdcentral för att få blodsockret testat.

Testet kommer från Diabetesförbundet

Bild: TT

Läs mer:

Högt blodsocker? Så får du det under kontroll – expertens tips

9 största riskfaktorerna för diabetes typ 2

13 sätt högt blodsocker kan påverka kroppen på

Utvald läsning