Vad är symtomen på svampförgiftning? Då ska du söka hjälp

Kvinna håller för magen som hon har ont intill bild på svamp

Trodde du att lömsk flugsvamp är den enda farliga svampen i svenska skogar? Nej, det finns en rad giftiga svampar som det är mer eller mindre farligt att få i sig. Varje år uppsöker 50-200 personer sjukvården i Sverige för att de fått i sig giftig svamp. Här är hela listan på giftiga svampar och förgiftningssymtom, observera att en del svampar innehåller flera olika gifter:

Två vita svampar med grönaktig hatt i skogsbacke

Lömsk flugsvamp innehåller cellskadande gift.

Cytoxiner

Cytoxiner är en grupp med cellskadande gifter som återfinns i till exempel lömsk flugsvamp, vit flugsvamp och stenmurkla. Det här är de farligaste svampgifterna. Varje år orsakar de flera allvarliga förgiftningar, ibland med dödlig utgång. Om man får i sig det kan det orsaka skador på njurar, lever och tarmar.

Vilka giftsvampar innehåller cytoxiner?

De här svamparna innehåller amatoxin/cyklopeptider (cytoxin):

 • Lömsk flugsvamp
 • Vitgul flugsvamp
 • Vit flugsvamp
 • Röd flugsvamp
 • Brun flugsvamp
 • Panterflugsvamp
 • Gifthätting

Vilka är symtomen?

Illamående, yrsel, magont, kräkningar, intensiva vattentunna diarréer, lever- och njurskada, allmän sjukdomskänsla, matthet, feber, hjärtklappning, medvetandesänkning och grumlat medvetande, förvirring, oro, blodsockerhöjning, lågt blodtryck, blödningar i tarm och hud.

Hur lång tid tar det innan symtomen märks?

Mellan 4 – 24 timmar. Men så lite som ½-2 timmar när det gäller röd och brun flugsvamp.

De här svamparna innehåller gyromitrin/monometylhydrazin (cytoxin):

 • Stenmurkla
 • Lömsk biskopsmössa

Vilka är symtomen?

Illamående, magont, kräkningar, yrsel, utmattning, dubbelseende, diarré, lever- och njurskada, de röda blodkropparna bryts ner, kramper

Hur lång tid tar det innan symtomen märks?

Mellan 5 – 8 timmar.

De här vamparna innehåller orellanin (cytoxin):

 • Toppig giftspindling
 • Orangebrun giftspindling

Vilka är symtomen?

Törst, trötthet, huvudvärk, frossa, magont, njursmärtor, muskelvärk (ryggsmärtor), låg urinproduktion, njursvikt, urinförgiftning, illamående, kräkningar. Kan ge bestående njurskador.

Hur lång tid tar det innan symtomen märks?

Mellan 2 – 14 dygn

Svamo med röd hatt och vita prickar i skogen

Röd flugsvamp innehåller neurotoxiner som kan ge hallucinationer.

Neurotoxiner

De här gifterna återfinns i bland annat trattskivlingar, trådskivlingar, slätskivlingar och flugsvamp. De kan till exempel orsaka yrsel, kräkningar och synhallucinationer. Neurotoxinet psilocybin är det aktiva ämnet i hallucinogena svampar, som en del använder som droger.

Vilka giftsvampar innehåller neurotoxiner?

De här svamparna innehåller muskarin (neorutoxin)

 • Vissa trådskivlingar, till exempel sidentrådskivling, gifttråding, topptråding
 • Pudrad trattskivling
 • Gifttrattskivling =Ängstrattskivling
 • Lövtrattskivling
 • Vissa bitterskivlingar
 • Vissa fränskivlingar
 • Vissa hättor

Vilka är symtomen?

Illamående, kräkningar, magont, diarréer, svettningar, oro, ångest, ökat saliv- och tårflöde, mios, långsam puls, snorighet, slem i luftstrupen, yrsel, huvudvärk.

Hur lång tid tar det innan symtomen märks

Mellan 30 minuter – 2 timmar

De här svamparna innehåller isoxazolderivat; ibotensyra/muskimol/muskazon/muskarin (neurotoxin)

 • Röd flugsvamp
 • Brun flugsvamp
 • Panterflugsvamp

Vilka är symtomen?

Förvirring, medvetandesänkning, oro, yrsel, påverkad tids- och rumsuppfattning, hallucinationer, mydriasis, torra slemhinnor, agitation, hjärtklappning, i sällsynta fall kramper, illamående, kräkningar, diarré.

Hur lång tid tar det innan symtomen märks?

Mellan 30 minuter – 2 timmar

De här svamparna innehåller psilocybin/psilocin:

 • Toppslätskivling
 • Vissa brokingar(Panaeolus-arter), t ex kantbroking
 • Vissa bitterskivlingar
 • Vissa sköldskivlingar t ex blågrå skölding
 • Vissa hättingar

Vilka är symtomen?

Ångest, oro, förvirring, påverkad tids- och rumsuppfattning, overklighetskänsla, hallucinationer, agitation, psykotiska symtom, hjärtklappning. Du måste äta många svampar för att få allvarliga symtom.

Hur lång tid tar det innan symtomen märks?

Mellan 15 minuter – 2 timmar.

Beige svamp med platt hatt i gräset

Giftkremla kan ge magsymtom.

Mag-tarmirriterande toxiner

Vissa giftiga svampar ger mag- och tarmproblem. Du blir magsjuk helt enkelt. Det här är den allra vanligaste typen av svampförgiftning.

Vilka giftsvampar innehåller mag-tarmirriterande toxiner?

 • Giftchampinjon
 • Pärlchampinjon
 • Djävulssopp
 • Eldsopp
 • Vissa rödskivlingar t ex bolmörtskivling
 • Rödbrun giftfjällskivling
 • Svavelgul slöjskivling
 • Vissa fränskivlingar
 • Vissa riskor
 • Pluggskivling
 • Vissa fingersvampar
 • Vissa kremlor t ex giftkremla
 • Vissa rottryfflar
 • Vissa musseroner t ex rättikmusseron, gallmusseron, kastanjemusseron
 • Svavelgul slöjskivling

Vilka är symtomen?

Illamående, magont, magkramper, kräkningar, diarré, oro. Pluggskivling kan ge upphov till en allergisk reaktion som kan orsaka njursvikt och chock.

Hur lång tid tar det innan symtomen märks?

Mellan 2-4 timmar.

Toppig grå svamp i skogsbacke

Grå bläcksvamp – istället för antabus?

Koprin (antabusliknande)

Ämnet korin kan ge upphov till en kraftig reaktion om du druckit alkohol när du äter svamp som innehåller det. Man kan säga att det liknar antabus.

Vilken giftsvamp innehåller koprin?

 • Grå bläcksvamp

Vilka är symtomen?

Om du dricker alkohol när du får i dig det: illamående, huvudvärk, svettning, blodtrycksfall, bröstsmärtor, andnöd, ångest, oro, hudrodnad.

Hur lång tid tar det innan symtomen märks?

Mellan 15 minuter – 7 dygn.

När ska jag söka hjälp?

Om du tror att du fått i dig giftig svamp ska du främst göra två saker:

 1. Spara lite av det du ätit, så att det går att identifiera vilken svamp det handlar om.
 2. Ring giftinformationscentralen för att få råd hur du ska gå vidare. De kan berätta om du behöver åka till akuten, eller inte.

Källa: internetmedicin.se, 1177.se Foto: TT  

Läs mer:

Quiz: Hur mycket kan du om svampar?

Svamp är superfood för minnet

Maten med störst risk att ge dig matförgiftning

Utvald läsning