Här är Sveriges sjukaste yrken – ny rapport visar

en kvinna på kontor och en sjuksköterska
5 tecken på att du ska säga upp dig
1:22

Efter reklamen: 5 tecken på att du ska säga upp dig

(1:22)

Slå på ljud

Skandia har sammanställt rapporten “Sveriges sjukaste yrken”. I sammanställningen har de gått igenom sjukskrivningarna från sjukdag 15, alltså från den dag då sjuklöneansvaret faller på Försäkringskassan. I rapporten kan man se stor skillnad mellan yrken och även mellan könen.

Se också Utbildningarna som är mest och minst lönsamma att plugga.

Hälsoekonomen Jenny Wiener på Skandia menar att många arbetsgivare lever i ovisshet.
– Det finns många arbetsgivare som inte känner till hur illa det är, speciellt när det gäller psykisk ohälsa. Jag hoppas att rapporten ska vara en ögonöppnare för företag att även våga satsa på mänsklig hållbarhet, säger hon i en intervju med Aftonbladet.

Värst drabbade, oavsett yrkeskategori är kvinnor.
– Det går inte att prata om sjukskrivningssiffror utan att notera hur bristerna i jämställdhet gör att kvinnor är konsekvent mer sjukskrivna. Kvinnliga bankchefer är till exempel fem gånger mer sjukskrivna än sina manliga kollegor – trots att de har exakt samma jobb, säger Jenny Wiener.

7 sätt att minska stressen när du kommit tillbaka till kontoret

Högutbildade har mer psykisk ohälsa

Kollar man på vilka yrken som är värst drabbade kan man se ett tydligt mönster – de med ett mer fysiskt krävande jobb har fler sjukdagar än de med högre lön och längre utbildning. Man kan dock se att de som är mer högutbildade har större problem med psykisk ohälsa.

Yrkeskåren som ligger i topp på listan över högst antal sjukdagar är återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare – med 26 sjukdagar för kvinnor och 15 för män. Även olika hantverkaryrken är hårt drabbade.

Se ocksåHR-chefen om framtidens flexibla arbetsplats.

Andra yrken som ligger mest i riskzonen för att bli sjukskrivna är i omsorgs-, service- och försäljningsbranschen. Det är ofta yrken där man har höga krav på sig men litet mandat att bestämma eller förändra sin arbetssituation.

En annan yrkesgrupp som är hårt drabbad är kommunikatörer och den största sjukskrivningsorsaken för dessa är psykisk ohälsa. Hela 41 procent av alla nya sjukskrivningar bland kommunikatörer beror på just psykisk ohälsa och de löper mer än dubbelt så stor risk som byggarbetare än att bli sjukskrivna för det.

5 tecken på att du bör säga upp dig

Nyckeln till en bra arbetsplats

Något som är viktigt för att ha friska anställda är ett inkluderande och tydligt ledarskap. En yrkeskår som är bra på detta är militären, det är också det friskaste yrket av alla och har bara 1,2 sjukdagar per person och år.

Jenny Wiener menar att notan för alla sjukskrivningar ligger på hela 63 miljarder kronor och är ett stort samhällsekonomiskt problem.
– Det behövs kunskap, förståelse och planering för att motverka att folk blir sjuka på grund av jobbet. Alltför många reagerar när det redan är för sent, säger Jenny Wiener.

Yrken med högst medelantal sjukskrivningsdagar (kvinnor)

 • Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare
 • Transport- och maskinföraryrken
 • Omsorgsyrken
 • Byggnads- och anläggningsyrken
 • Andra bevaknings- och säkerhetsyrken
 • Yrken med högskolekompetens i kultur/socialt arbete
 • Process- och maskinoperatörer
 • Montörer
 • Installations- och serviceyrken inom el och elektronik
 • Andra kontors- och kundserviceyrken

Yrken med högst medelantal sjukskrivningsdagar (män)

 • Återvinningsarbetare tidningsdistributörer och övriga servicearbetare
 • Hantverksyrken inom livsmedel
 • Transport- och maskinföraryrken
 • Byggnads- och anläggningsyrken
 • Omsorgsyrken
 • Andra hantverksyrken inom trä och textil m.m.
 • Serviceyrken
 • Yrken med högskolekompetens i kultur/socialt arbete
 • Andra yrken inom bygg/tillverkning/godshantering

Utvald läsning