Utbildningarna som lönar sig att plugga – och de som du förlorar på

En lärare och en läkare
TV: Här är högskoleutbildningarna som lönar sig mest att plugga
1:10

Efter reklamen: TV: Här är högskoleutbildningarna som lönar sig mest att plugga

(1:10)

Slå på ljud

Det är inte alltid lönsamt att läsa vidare efter gymnasiet, visar en rapport från 2020 gjord av Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. Så mycket som varje tredje undersökt högskoleutbildning innebär en ekonomisk förlust. En ytterligare tredjedel gör att man hamnar på plus minus noll. Här är utbildningarna som är värda att satsa på, och inte – om pengar spelar stor roll för dig.

Värt att plugga vidare? Det beror på

Rapporten är baserad på den genomsnittliga livslön (med avdrag från skatter och tagna studiemedel) som en person kan erhålla efter tagen högskoleutbildning – i jämförelse med de som gått samhälls- eller naturprogram på gymnasiet och inte läst vidare.

Slår man ut resultatet på de totalt 35 undersökta högskoleinriktningarna så kan det konstateras att det generellt är lönsamt att skaffa sig en eftergymnasial utbildning. Däremot skiljer det sig mycket beroende på vilken inriktning man väljer. Vissa yrkesgrupper, som exempelvis läkare och jurister är väldigt lönsamma – medan exempelvis lärare och tandhygienister i princip alltid går i förlust.

Här är jobben med sämst lön

Kvinnodominerande yrken ofta mindre lönsamma

Yrken inom vård och skola lönar sig ofta dåligt eller inte alls, och hälften av alla lärarutbildningar som undersökts har negativ avkastning, visar samma rapport. Även biomedicinska analytiker går i regel back på sin utbildning. Något Sacos ordförande Göran Arrius kommenterat som oroväckande.

– Utbildning måste löna sig. Det är allvarligt att utbildningen innebär en ekonomisk förlust för många akademiker, säger han i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Det här är grupper som tar ett stort ansvar för att bära upp samhället, inte minst nu under pandemin. De analyserar provsvar, behandlar Covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningar och de ser till att elever fortsatt kan gå i en skola med hög kvalitet. Det är inte rimligt att det är olönsamt att utbilda sig inom vård och skola där det redan idag är brist på personal, säger Göran Arrius.

Kan gå jämnt ut – om man senarelägger pensionen

I vissa fall kan man tjäna igen sina pengar genom att skjuta på sin pension och jobba längre. Enligt rapporten måste då exempelvis en biomedicinsk analytiker arbeta tills de är 72 år gamla. Vill man inte göra det kan det vara värt att tänka till innan man väljer utbildning.

Jobben (nästan) ingen vill ha – trots att lönen är hög

Här är de 11 bästa och sämsta inriktningarna att välja, sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Högskoleutbildningarna som lönar sig mest

 • Läkare
 • Jurist
 • Ekonom
 • Civilingenjör
 • Systemvetare
 • Tandläkare
 • Samhällsvetare och förvaltning
 • Matematisk och statistisk utbildning
 • Beteendevetare
 • Högskoleingenjör
 • Apotekare

Högskoleutbildningarna som inte lönar sig alls

 • Biomedicinsk analytiker
 • Tandhygienist
 • Bibliotekarie
 • Konstnärlig utbildning
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut
 • Biolog
 • Humanistisk utbildning
 • Receptarie
 • Grundskolelärare
 • Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Källa: Saco
Foto: TT

Se också: 5 viktiga saker att tänka på när du byter jobb
1:33

Efter reklamen: Se också: 5 viktiga saker att tänka på när du byter jobb

(1:33)

Slå på ljud

Utvald läsning