FörkylningHuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig mat

Alltid trött? Du kan ha drabbats av livsstilsutmattning

30 nov, 2022 
AvLisa Näs
stressad mamma jobbar hemifrån med barn
Bristande energi, nedstämdhet och svårigheter att koncentrera sig – symptomen kan vara desamma som för utmattningssyndrom. Men livsstilsutmattning kommer inte av för mycket stress på jobbet utan handlar snarare om hur man hanterar relationer, situationer och livet i stort. Är du i riskzonen? Så här vet du om det är dags att dra i handbromsen.
Annons

En åldrande mamma som behöver allt mer hjälp eller ett barn som har det svårt i skolan är exempel på sådant som många, inte sällan kvinnor, behöver hantera någon gång i livet. Samtidigt kanske det är mycket på jobbet och man har dessutom sagt ja till ett frivillig-uppdrag som lät som en bra idé i stunden.

Se också: Är du farligt stressad? 10 tidiga tecken på utmattning

Är du farligt stressad? 10 tidiga tecken på utmattningBrand logo
Är du farligt stressad? 10 tidiga tecken på utmattning

Monica Buhrman, docent i klinisk psykologi samt legitimerad psykolog och psykoterapeut, beskriver livsstilsutmattning som en effekt av konstant stress på flera områden i livet:

– Emotionell utmattning, som det också kallas, är inte en diagnos som sådan. Man gör skillnad mellan den typen av utmattning och utmattningssyndrom, som är mer arbetsrelaterat. En emotionell utmattning kan man få fast man är föräldraledig. Man kanske är belastad i sina relationer eller engagerar sig jättemycket i många saker. När man har mycket som är viktigt kan det bli dränerande.

Psykologen Monica Buhrman
Monica Buhrman, docent i klinisk psykologi samt legitimerad psykolog och psykoterapeut.

Livsstilsutmattning smyger sig på över tid

Hon poängterar att livsstilsutmattning, precis som det mer jobb- och stressrelaterade utmattningssyndromet, är något som smyger sig på under en längre tid. Många drabbade berättar i efterhand att tecknen fanns där, men att man inte reagerade på dem. Insjuknandet blir därför ofta ganska dramatiskt, eftersom det är först när kroppen verkligen säger stopp som den utmattade tvingas skala ner.

Annons

Tecken på utmattning

● Ingen energi

● Du känner dig ständigt trött – oavsett hur mycket du vilar

● Du känner sig nedstämd, orolig och lättirriterad

● Du har svårt att somna på kvällen eller vaknar under natten

● Du glömmer saker, har svårt att koncentrera dig och genomföra uppgifter

● Fysiska symptom som hjärtklappning, yrsel, värk i kroppen eller problem med magen

Källa: 1177

– Många gånger har man under en längre period känt sig trött eller lite utmattad men att det sedan händer någonting mer. Personen kanske säger “Jag känner inte igen mig själv, jag orkar verkligen inte göra någonting” och när man gör en klinisk intervju och går igenom hur det har varit blir det tydligt att personen varit väldigt, väldigt belastad under en längre period. Mycket har hänt på flera områden i livet – arbetsmässigt, socialt och i familjen.

Pandemiåren innebar ett extra lager av oro för många

Förutom den beskärda del av utmaningar som vi alla tilldelas i livet, kan nog de flesta skriva under på att pandemiåren innebar ett extra lager av oro och påfrestningar. Att många jobbade hemifrån och fick svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid är också en riskfaktor för utmattning, säger Monica Buhrman.

Annons

– Det vi vet är att människors psykiska ohälsa gick upp under pandemin. En av anledningarna är givetvis att vi kanske inte hade tillgång till det som gav oss energi. Vi gjorde inte de sakerna som brukar vara återhämtande för oss och man kan tänka sig att riskfaktorerna ökade under pandemin. Allt blev mer intensivt.

Kvinnor drabbas i högre grad

Fler kvinnor än män drabbades av ångest på grund av corona. Kvinnor upplevde också ökad ångest och oro för familjens välmående och ekonomi. Kvinnor i Europa ägnade mer tid än män åt att ta hand om barn och äldre släktingar, samt åt matlagning och hushållsarbete. Detta enligt undersökningen Mental health and the pandemic från juli 2021, beställd av Europaparlamentets jämställdhetsutskott.

När det kommer till just utmattningssyndrom är också fler kvinnor än män drabbade, och ofta är stressorerna kopplade till många områden i livet.

– Man kanske är ensamstående eller eller har barn med särskilda behov som man inte kunde ta till fritids och skola under pandemin. Då är man mer sårbar om det också börjar bli väldigt tufft på jobbet, säger Monica Buhrman.

Annons

Ta symtomen på allvar

För den som vet att det har varit lite för mycket på sistone är det viktigt att ta eventuella tecken på allvar.

– Om man känner att man inte har tid att fika eller att äta lunch, dagen är fullspäckad, man ska åka och ta hand om mamma och engagera sig jättemycket i alla barns aktiviteter… Då behöver man se över sin vardag. Behöver du vara överallt? Vad kan du prioritera ner? Din dag har bara 24 timmar, när hinner du återhämta dig? Hur kan du planera in mer återhämtning i vardagen?

Om symtomen redan är väldigt allvarliga ska man givetvis söka vård, träffa en läkare och få en bedömning, säger Monica Buhrman. För den som redan är långt in i utmattningen är det inte ovanligt att det tar ett eller två år att återhämta sig. Men för den som tar sina symtom på allvar och börjar göra förändringar behöver inte processen bli så lång.

– Börjar du återhämta dig och prioritera om i ditt liv, då kan du i bästa fall stoppa så att du i alla fall inte sjunker djupare ner i utmattningssymtomen, utan i stället börjar återhämtningsfasen. Ju tidigare du reagerar, desto bättre, och ju fortare kan du reducera utmattningen.

På väg att bli utmattad? Gör så här:

● Ta symtomen på allvar

● Se över din vardag. Vad kan du prioritera ner? Hur kan du planera in mer återhämtning?

● Vid allvarliga symptom: sök vård och få en läkares bedömning.

Annons