Positiva siffrorna: Allt fler coronapatienter överlever!

Så mycket bättre ha vi blivit på att behandla covid-19
Slå på ljud

Vi har läst nyheter om skärptare restriktioner och att vi ska förbereda oss på en jul utan släkt och vänner. Men mitt i allt tråkigt och tragiskt kommer nu en gnutta hopp. Ny statistik från Socialstyrelsens databas över covid-19 visar nämligen positiva siffror. Förutom att allt färre patienterna på sjukhus är i behov av intensivvård så visar även siffrorna att hälften av dem som vårdas för covid-19 överlever.

Vården har blivit bättre på att hantera covid-19

Mellan mars och oktober vårdades knappt 18 500 patienter på sjukhus för covid-19. Under samma period behövde 14 procent av patienterna vårdas på intensivvårdsavdelning. I början av pandemin låg den siffran på 20 procent och i oktober visade siffrorna en positiv minskning till endast 9,1 procent. Även andelen patienter som behövde våras i respirator sjönk kraftigt från 87 procent i mars till 43 procent i oktober.

Enligt Thomas Lindén som är avdelningschef på Socialstyrelsen beror minskning på en större kunskap om viruset.

– Under pandemins gång har vården fått allt större kunskap om hur covid-19 ska behandlas, säger Thomas Lindén.

Dödligheten av dem som vårdats på sjukhus har minskat

Men vårdens fantastiska jobb slutar inte där. Även dödligheten bland dem som vårdats på sjukhus har minskat. I mars var det 20 procent av patienterna som avled två veckor efter inläggning på sjukhus. Den siffran låg under oktober på 8,7 procent, det vill säga mer än en halvering.

– Orsakerna till minskande intensivvårdsbehov och sjunkande mortalitet kan en studie av denna typ aldrig svara på. Men det finns flera tänkbara faktorer som kan ha bidragit, till exempel proppförebyggande behandling, cortison, bukläge och bättre metoder för syrgasbehandling. Förbättrad vårdkapacitet och minskad belastning på vården samt mindre sjuka patienter vid inläggning på sjukhus kanske också har bidragit, säger Thomas Lindén.

Den nationella covid-19-databasen är skapad genom samkörning av register på Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Folkhälsomyndigheten samt Svenska Intensivvårdsregistret i samverkan med svenska forskare.

Källa: Socialstyrelsen Foto: TT

Läs mer:

Då kan du vaccinera dig mot corona – riskgrupp eller ej

Så blir 2021 med corona – enligt experterna

Hur länge smittar corona? Ny studie ger svar