Hur länge törs man ta östrogen? Doktorn svarar!

kvinna med östrogenplåster/doktor Gunilla Hasselgren

Det kom en fråga till MåBra:s expert Gunilla Hasselgren. Gunilla är specialist i allmänmedicin och arbetar som distriktsläkare på vårdcentral i Värmland. Frågan handlar om östrogen. Så här lyder frågan – och så svarar Gunilla.

Fråga: Hur länge kan jag ta östrogen och hur slutar jag?

Jag har använt östrogenplåster i sju år mot svåra vallningar. Funderar på att sluta med behandlingen men hur slutar man, trappar man ut eller kan man sluta tvärt? Undrar också om det finns en bortre gräns för hur länge det är säkert att ta östrogen? /Leena

Se även: Det här händer i klimakteriet

Det här händer i klimakteriet
1:23

Efter reklamen: Det här händer i klimakteriet

(1:23)

Slå på ljud

Dr Gunilla Hasselgren svarar: "Alltid indivuduellt"

När det gäller behandling mot klimakteriebesvär är den alltid individuell och man får väga risk och nytta mot varandra. Eftersom det finns flera typer och grader av symtom samt olika behandlingar, kräver det att man med jämna mellanrum, oftast årligen, stämmer av med sin läkare hur man mår och hur det fungerar. Sedan kan man bestämma om man ska fortsätta på samma sätt som tidigare eller inte.

Guide: Hormonerna som kan hjälpa i klimakteriet

Att trappa ner på dos kan vara det bästa

För att få behandling krävs att man inte har ärftlighet för bröstcancer, att man inte har ett obehandlat högt blodtryck, är överviktig eller röker.

Att trappa ned till en lägre dos kan vara det bästa när man slutar med östrogen för att göra övergången lite mindre kännbar. Ett abrupt avslut kan möjligen göra att du får vallningarna tillbaka som en reaktion på utsättningen av plåstret. Om det går bra att ta bort plåster mot vallningar kan möjligen andra symtom som torra slemhinnor dyka upp eftersom plåstret även hjälpt till med det. Sådana besvär kan behandlas lokalt med kräm eller slidpiller.

Fem år rekommenderas som gräns men det är individuellt

Rekommendationerna kring längden av behandlingen har skiftat något genom årens lopp. En femårs-gräns fanns, och kan sägas fortfarande. Det är inte helt lätt att ge något rakt svar här, annat än att du bör diskutera ditt ärende, dina orsaker till att du funderar på att sluta och hur du mår just nu med din läkare.

Klimakteriets olika faser: Det här händer – steg för steg

Det här är klimakteriet

● De flesta kvinnor, ungefär 75 procent, har inga, lindriga eller bara någon form av symtom i klimakteriet. Man har oftast inte så svåra besvär att man behöver tillskott av hormon.

● Om man behöver, kan man behandlas med enbart östrogen eller östrogen med tillägg av gestagen, gulkroppshormon som styr blödningsmönstret.

● I medeltal håller klimakteriet på i cirka fem år. Den sista mensen, menopausen, inträffar vid 51, 52 års ålder.

Foto: Johan Eklund, TT

Utvald läsning