Forskare: Glöm armvecket! Så här ska du nysa för att skydda omgivningen

Nysa i armvecket

Det är forskaren Ruud Verdaasdonk vid Twente-universitetet i Nederländerna som har tittat närmare på hur aerosoler, alltså mikroskopiska vattendroppar, sprider sig när vi nyser. Just nysningar och hostningar har konstaterats sprida coronaviruset och det är därför munskydd och visir används som skydd.

Det är minst lika viktigt att skydda omgivningen från egna nysningar och hostattacker, där vi lärt oss att använda armvecket som reflex. Ett ställe betydligt bättre än exempelvis handflatorna eller att nysa/hosta rätt ut.

Prosit! Därför nyser du av solskenet

Därför ska du inte nysa i armvecket

Men Verdaasdonks specialkamera, som filmat dropparna och deras sätt att spridas vid olika sorters nysningar, visar att armvecket inte är bästa lösningen. I värsta fall kan det ha omvänd effekt.

För när luften begränsas till ett så litet område som armvecket, dessutom med den kraft en hostning eller nysning innebär, så kan aerosolerna istället få extra skjuts ut i omgivningen.

Så ska du nysa för att skydda omgivningen mot virus

Det bästa sättet att nysa är istället att dra upp halslinningen på tröjan och nysa – eller hosta – rätt ner mot magen.

Varför blir allt fler allergiska? Dr Mikael svarar på pollenfrågor

Jacob Löndahl forskar om hur virus och partiklar sprids i luften. Till SR.se kommenterar han filmen:

– Armvecket är ju inte någon särskilt fullständig barriär så om man har en lämplig tröja är det nog bättre att göra som forskaren gjorde, säger han.

Se filmen som visar hur nysningarna sprider virus

Utvald läsning