Nu är det bevisat: Kvinnor har bättre minne än män!

Kvinnor utmålas ofta som vimsiga och disträ, särskilt när de kommer i klimakteriet. Men nu visar en ny studie att medelålders kvinnor faktiskt har skarpare hjärnor än män. I tester utklassade kvinnorna jämnåriga män i alla moment på ett minnestest. Man tittade bland annat på saker som episodiskt och verbalt minne, arbetsminne och långtidsminne. Och kvinnorna var bättre på alla punkter, trots att de var i klimakterieåldern 45 till 55 år. Däremot hade kvinnorna aningen svårare men att ta till sig och processa helt ny information. Enligt forskarna hänger detta samman med de minskande nivåerna av östrogen i klimakteriet.

Källa: Daily Mail

 

Utvald läsning