Läkemedlen du aldrig ska blanda med alkohol

Blanda inte alkohol med dessa läkemedel.

Genom att blanda alkohol och läkemedel förstärks ibland både biverkningarna av läkemedlet och berusningen från alkoholen. Exakt vad som händer i kroppen beror dels på läkemedlet, men även det är väldigt individuellt.

Så påverkar alkohol och läkemedel varandra

En konsekvens av att blanda alkohol och läkemedel är att levern bryter ner vissa typer av läkemedel snabbare, vilket leder till att läkemedlet blir mindre effektivt. Dessutom ökar risken för att skadas av de farliga ämnen som bildas när läkemedlet bryts ner i kroppen. Ju längre tid som alkohol har konsumerats, desto värre blir konsekvenserna.

När alkoholen bryts ner i kroppen bildas ett skadligt ämne som kallas acetaldehyd. Halten acetaldehyd kan bli skadligt hög om vissa läkemedel blandas med alkohol, och symptom på detta kan vara:

 • Hjärtklappning
 • Illamående
 • Kraftig ansiktsrodnad
 • Svårt att andas

Alkohol och läkemedel kan även påverka varandras inverkan och om dessa två påverkar samma organ eller funktion kan reaktionen bli väldig kraftig.

Smärtstillande läkemedel med opioider

Opioider kallas den grupp av läkemedel som innehåller morfin eller morfinliknande läkemedel. Om läkemedel som dessa kombineras med alkohol, är risken stor att halten av opioider ökar. För hög dos av opioider kan påverka andningen.

Smärtstillande läkemedel med paracetamol

Konsekvenserna av att blanda alkohol och paracetamol kan bli förödande och i vissa fall leda till livshotande leverskador, men då ska du ha tagit en allt för hög dos eller druckit alkohol en längre tid. Därför bör du inte inte ta läkemedel med paracetamol om du dricker alkohol mycket och ofta. Om du däremot har druckit en mindre mängd alkohol kvällen innan ska det inte vara någon fara att ta en enstaka tablett.

Inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel

Dessa läkemedel som också kallas NSAID eller coxhämmare, kan både göra det svårare för kroppen att läka sår och irritera slemhinnan i magen. Alkohol kan ha samma effekt på kroppen vilket gör att risken av att drabbas av magblödningar ökar om man blandar dessa.

Exempel på dessa läkemedel är:

 • Treo
 • Ibumetin
 • Ipren
 • Voltaren

Läkemedel mot infektioner

Om läkemedlet du tar innehåller metronidazol eller tinidazol ska du inte dricka alkohol. Anledningen är att alkoholen bryts ner långsammare i kroppen och halten av alkoholens giftiga nedbrytningsämne acetaldehyd ökar. Du bör vänta minst ett dygn med att dricka alkohol om du har tagit läkemedel som innehåller metronidazol och tre dygn om läkemedlet innehåller tinidazol.

Det går dock bra att dricka en liten mängd vin eller öl om du tar vissa typer av antibiotika, som exempelvis penicillin.

Läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar

Alkohol påverkar både hjärtas pumpförmåga och kan vidgar blodkärlen. Läkemedel som har en blodtryckssänkande effekt, kan ge obehagliga blodtrycksfall om medicinen blandas med alkohol.

Om du tar dessa läkemedel bör du vara försiktig med alkoholen:

 • Nitroglycerin eller liknande mot kärlkramp i hjärtat.
 • Vätskedrivande läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt.
 • Kalciumflödeshämmare mot högt blodtryck, rubbningar i hjärtrytmen och förebyggande mot kärlkramp.

Sömn och lugnande läkemedel

Alkohol påverkar effekten av vissa lugnande och sömnmediciner vilket gör att man inte ska blanda dessa.

Antidepressiva läkemedel

Biverkningarna av att blanda dessa läkemedel med alkohol kan vara förvirring och aggressivitet. Det kan dessutom öka risken för blödningar och i vissa fall även stärka alkoholens effekt.

Läkemedel mot hudsjukdomar

Läkemedlen Elidel och Protopic, som behandlar eksem, kan göra dig extra känslig mot alkohol och ge biverkningar som hudirritation och kraftig ansiktsrodnad om du dricker alkohol samtidigt.

Läkemedel mot psoriasis

Acitretin som finns bland annat i Neotigason, vilket är ett läkemedel mot psoriasis, kan påverka fostret. Det tar lång tid för acitretin att försvinna i kroppen efter en avslutad behandling. Om du dricker alkohol samtidigt som detta ämne finns i kroppen, bildas ett ämne som är skadligt för fostret och därav bör kvinnor som planerar att bli gravida inte dricka alkohol under och två månader efter behandling med acitretin.

Läkemedel mot diabetes

Vissa typer av medicin och mot diabetes typ 2 och insulin kan ge flera biverkningar om du blandar med alkohol. Framförallt riskerar du att drabbas av lågt blodsocker.

Det finns en risk av att du drabbas av laktacidos om alkohol blandas med läkemedel som innehåller metformin, vilket betyder att du får en ökad mängd mjölksyra i blodet. Biverkningarna till en början kan vara ont i magen, diarré, kräkningar, oro, förvirring och svårt att andas. Detta kan i sin tur utvecklas till sänkt medvetande och kan kräva läkarvård.

Källa: 1177 Foto: TT

Läs mer:

Därför händer det att apoteken ber dig att byta medicin

6 mediciner och matvanor du aldrig ska kombinera

Så påverkar alkohol ditt träningsresultat 

Utvald läsning