Kan man äta möglig mat? Så här säger Livsmedelsverket

ost och bröd på en skärbräda
Slå på ljud

För de flesta av oss innebär det ingen akut hälsorisk om vi av misstag råkar få i oss ett livsmedel som har möglat.

Men för vissa personer kan mögelsvampar i livsmedel innebära en livsfara. De kan orsaka livshotande infektioner, särskilt hos den som har ett nedsatt immunförvar. Det gäller till exempel

  • cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling
  • transplanterade personer som tar immunhämmande mediciner
  • personer med svår diabetes
  • aidssjuka

Generellt ska man alltid undvika att äta mögliga livsmedel, enligt Livsmedelsverket. Men ibland kan man göra undantag när det gäller viss mat.

Det här kan du äta, trots att det har möglat:

Sylt och mos

I sylt med mycket socker kan mögelsvampar inte bilda gift – även om de växer. Om sylten eller moset innehåller minst 500 gram socker per kilo bär kan den ätas efter det att möglet avlägsnats med god marginal.

Hårdost

Om man skär bort mögelfläckar och plus ytterligare minst två centimeter runt det angripna stället kan du fortsätta äta osten.

Äpplen

Små mögelangrepp som är högst två centimeter i diameter, kan skäras bort med minst två centimeters marginal från det mögelangripna området.

Det här ska du aldrig äta, om det har möglat (eller om du misstänker att det har möglat):

Bröd

Vissa mögelsvampar kan föröka sig snabbt i bröd via särskilda mögeltrådar. Eftersom trådarna inte syns, kan man inte se hur långt in i brödet de vuxit. Det går därför inte att skära bort möglet. Det gäller framför allt mjukt bröd som innehåller vatten. Torrt bröd med låg vattenhalt är inte lika känsligt. Ett av de gifter som kan bildas i bröd är aflatoxin, som är cancerframkallande hos människa.

Saft

Trots att saft ofta innehåller mycket socker, precis som sylt, ska man inte dricka saft som möglat. Mögelgifterna sprids nämligen ut i hela i saften.

Annan frukt än äpplen

I annan frukt än äpplen kan mögelgifter spridas i hela frukten, oavsett mögelangreppets storlek.

Nötter

Nötter som blivit gamla kan bilda cancerframkallande mögelgiftet aflatoxin. Man ska därför alltid undvika att äta missfärgade och skrumpna nötter. Se särskilt upp med paranötter som ofta är mögliga i mitten.

Yoghurt, crème fraiche , färsk- och mjukost

Produkterna innehåller mycket vatten och risken är stor att eventuellt mögel hunnit sprida sig till hela produkten. Det räcker alltså inte att skrapa bort området närmast mögelfläcken.

Källa: Livmedelsverket

Foto: TT

Läs mer:

Maten med störst risk att ge dig matförgiftning

Giftet som gömmer sig i dina bönor – det här bör du veta

Varför är jag magsjuk? Skillnaden mellan vinterkräksjuka och matförgiftning