Varför är jag magsjuk? Skillnaden mellan vinterkräksjuka och matförgiftning

magsjuk kvinna

Du har ont i magen, kräks och har kanske drabbats av diarré. Men hur vet man då om det är vinterkräksjukan som slagit klorna i en och inte något annat? Här listar vi symtomen och skillnaden mellan de vanligaste orsakerna till magsjuka.

Varför blir man magsjuk?

Magsjuka orsakas av bakterier, virus eller parasiter. Symtomen är ungefär desamma, oavsett vad du smittats av. Det som kan skilja sig är bland annat hur du smittats och hur lång tid det tar innan du blir sjuk.

Vinterkräksjuka – calicivirus

När du kräks utsöndrar du miljontals av det virus som är orsaken till vinterkräksjukan. Det räcker med tio virus för att bli sjuk, så därför sprider sig vinterkräksjukan så snabbt. Till exempel på skolor, förskolor och arbetsplatser där man sitter tätt eller delar få toaletter. Calici- och norovirus som orsakar vinterkräksjuka och rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka.

Symtomen vid vinterkräksjukan kommer ofta snabbt. Du får oftast flera av följande symtom:

• illamående

• diarréer

• kräkningar

• ont i magen

• feber

• huvudvärk

• ont i kroppen

Tänk på! Handsprit dödar INTE virus och studier har visat att norovirus kan leva upp till två veckor på exempelvis ett dörrhandtag. Du kan också föra smittan vidare om du har en sjuk familjemedlem hemma, så sätt hela familjen i karantän när någon av er är sjuk. Tipsen kommer från Elsie Ydring, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om vinterkräksjukan här!

Magsjuk av bakterier

Att få i sig någon form av bakterier kan också orsaka magsjuka. Ofta beror det på dålig hygien när maten tillagats, den har kanske inte hettats upp tillräckligt eller så har redskap inte diskats ordentligt. Bakterier kan finnas i infekterade matprodukter, som kött, kyckling, äggprodukter eller opastöriserad mjölk.  Även frukt och grönsaker som har gödslats eller som har bevattnats med förorenat vatten kan göra dig magsjuk.

Om du drabbats av en bakterieorsakad magsjuka ska en läkare rapportera de flesta sådana magsjukdomar till en smittskyddsläkare. De flesta blir smittade utomlands, men finns smittkällan i Sverige behöver den lokaliseras. Du kan få rätt information och hjälp från din läkare.

Campylobakter är den bakterie som orsakar magsjuka hos flest personer och vanliga symtom är:

 • Kraftiga, och ibland blodiga diarréer
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Feber
 • Huvudvärk
 • Kraftiga magsmärtor

Symtomen brukar uppträda två till fem dagar efter smittotillfället. De flesta fall av campylobacter läker av sig själv efter 2 till 10 dagar.

Salmonellabakterier orsakar salmonella. Den finns i olika varianter och det tar oftast ett till tre dygn från det att du blivit smittad till att du blir sjuk. Ett kännetecken på salmonella är att sjukdomen börjar snabbt.

Du får ett eller flera av följande symtom vid salmonella:

 • Diarré
 • Ont i magen
 • Feber

Shigella orsakar dysenteri som ger följande symtom.

 • Ont i magen
 • Feber
 • Diarré som innehåller blod och slem.

Du kan läsa mer om de olika bakterierna på Livsmedelsverket.

Magsjuk av gifter

Det finns också bakterier som kan bilda gifter i maten som orsakar magsjuka. Gifterna kan dels uppstå om maten förvarats fel, till exempel för varmt utan att stå hett. Giftet som bildas finns då kvar i maten trots att du hettar upp den ordentligt.

Ett exempel på sådana bakterier är gula stafylokocker, som är vanligt förekommande i sår som varar. Att ha en god handhygien i köket är givetvis a och o för att undvika all form av smitta, men av denna anledning är det viktigt att den som har variga sår inte hanterar livsmedel eller matlagning innan de har läkt.

Även naturliga ämnen i växterna kan orsaka förgiftning, till exempel grön potatis eller vit flugsvamp. Gifter kan också bildas av mögelsvampar eller blågrönaalger.

Vad har jag drabbats av?

Eftersom symtomen påminner så mycket om varandra är det bra att försöka vara detektiv och tänka på vad du ätit och vistats, när och med vilka. Tänk på att du riskerar att smitta andra om du bär på bakteriell eller virusorsakad magsjuka. Sök alltid vård om febern inte går ner eller om du har blodiga diarréer.

Läs också:

Läkaren tipsar: Bra mat att äta efter magsjuka

Maten du INTE ska äta efter magsjuka