FörkylningHuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig mat

Glömsk? 7 tillstånd som ger dåligt minne

25 sep, 2019 
Glömsk, demens eller alzheimers?
Glömt var du parkerade bilen igen? Lugn. Det behöver inte betyda att du har blivit dement. Det finns flera andra tillstånd som kan få minnet att svika – här är några av de vanligaste!
Annons

All glömska är inte demens.  Är man under 65 år är risken att man har drabbats av just demens relativt liten. Sannolikheten är större att det handlar om till exempel utmattningssyndrom, depression eller stress – som alla går hand i hand med dåligt minne. Vid svår stress är det till exempel inte ovanligt att man faktiskt drabbas av en regelrätt minneslucka. Det kan vara ett tecken på att hjärnans korttidsminne redan är så överfullt att den inte klarar av att lagra in ett minne till. Istället glömmer man helt bort det. Men det finns även andra saker som kan slå ut minnet, helt eller delvis. Här är några exempel:

Kognitiv svikt

Man kan vara glömsk, tappa ord, ha svårt att koncentrera sig och få sämre lokalsinne, men utan att diagnoskriterierna för demens är uppfyllda. Det brukar kallas kognitiv svikt –  lindrig minnesstörning. Svikten brukar inte vara så svår att arbete och det sociala livet påverkas. Kognitiv svikt kan bero på mediciner, vitaminbrist och stress, men det kan också vara ett tecken på begynnande demens.

Annons

Alkoholdemens

Stora mängder alkohol påverkar minnet negativt, både på lång och kort sikt. Förutom minnesluckor kan en hög alkoholkonsumtion också snabba på hjärnans åldrande. Det finns också ett samband mellan hög alkoholkonsumtion och ökad risk för demens. Alkoholdemens kan yttra sig som dåligt närminne och personlighetsförändringar. Tack och lov kan hjärnan återhämta sig relativt bra om man slutar dricka alkohol.

Mediciner

Vissa läkemedel har minnesstörning som en biverkan. Det gäller till exempel sömnmedlet zolpidem (stilnoct). Det gäller även gruppen antikolinerga läkemedel, som används mot astma, allergi, depression, halsbränna och åksjuka. Läkemedlen hjälper mot sjukdomar genom att blockera ämnet acetylkolin i hjärnan. Acetylkolin är dock viktigt för minnet. Minnesstörning som biverkan drabbar oftare äldre och försvinner när man slutar med medicinen.

Depression

Minskad tanke- och minnesförmåga är vanliga symtom vid depression. Känner man dessutom av ihållande symtom som nedstämdhet, energibrist, sömnbesvär, en känsla av att vara värdelös och kanske även har tankar på döden, kan man lida av en depression.

Annons

Stress

Det är ingen hemlighet att svår och långvarig stress kan leda till koncentrationssvårigheter, minnesluckor och andra kognitiva problem. Och vem har inte hört talas om personer som drabbas av utbrändhet och knappt hittar hem för att hjärnan helt enkelt inte kopplar längre? För många intryck gör att vårt närminne blir fullt och vi glömmer basala saker. Men kronisk stress gör också att hjärnans nervceller inte pratar lika effektivt med varandra och att olika delar av hjärnan faktiskt blir skadade. Ett varningstecken på att man är för stressad är att man lider av dåligt minne och sämre koncentrationsförmåga även i lugnare situationer.

Vitamin- och mineralbrist

Brist på vitamin B 12 och för mycket kalcium i blodet (hyperkalcemi) är kända för att påverka minnet negativt. Vid hyperkalcemi är omsättningen av kalcium rubbad och man får ett överskott kalcium i blodet. Det ger symtom som förvirring, minnesstörning och trötthet. Brist på vitamin B 12 kan leda till blodbrist, som också ger symtom som dåligt minne och trötthet. Man kan också få symtom som sprickor i mungiporna och sveda på tungan vid B 12-brist.

Sömnbrist

För lite sömn har en lång rad negativa effekter på hjärnan, bland annat kan man få koncentrationsproblem och svårigheter att lösa problem. Redan efter en natts sömnbrist försämras kvinnors arbetsminne, visar en studie vid Uppsala universitet.

Foto: TT

Läs mer:

Lätta andningsknepet som förbättrar ditt minne.

De här 5 vanorna minskar risken för demens – rejält!

Alzheimer eller bara dåligt minne? Här är skillnaden!

Annons