Därför är kvinnor friskare än män

starkt kvinna visar musklerna
5 aktuella frågor och svar om covid-19
Slå på ljud

En vanlig uppfattning är att kvinnor rent generellt är krassligare än män. Vi söker oftare läkare och vi är oftare sjukskrivna. Men det betyder inte automatiskt att vi har en sämre hälsa än män. Tvärtom. Kvinnor lever längre och har ett bättre immunförsvar än män.

Fenomenet kallas könsparadoxen – och den har blivit extra tydlig under coronapandemin. Fler män vårdas på intensivvårdsavdelning för covid-19 och andelen män som dör av ­sjukdomen är högre än andelen kvinnor.

Kvinnor svarar bättre på vaccin än män

– Kvinnor har oftast ett aktivare immunförsvar än män. Det förklarar varför kvinnor klarar covid-19 bättre. Men det förklarar också varför kvinnor oftare får autoimmuna sjukdomar, säger Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi och grundare till världens första genusmedicinska forskningscentrum vid Karolinska Institutet.

karin schenck

Karin-Schenck-Gustafsson, professor i genusmedicin.

Foto: Madeleine Svärd/KI

I en svensk studie har man också sett att kvinnor har en högre produktion av T-celler, som också kallas mördarceller och är ett av immunförsvarets viktigaste vapen.

Att kvinnor har ett bättre immunförsvar har alltså både för-och nackdelar: Vi har en lägre dödlighet i infektioner och svarar bättre på vaccin, men samtidigt drabbas vi lättare av sjukdomar som reumatoid artrit, MS, sköldkörtelrubbningar och glutenintolerans, alltså autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret är så på sin vakt att det överreagerar och angriper den egna kroppen.

Kvinnligt könshormon sänker kolesterolet

Det är också känt att det kvinnliga könshormonet stimulerar immunförsvaret medan det manliga könshormonet testosteron har en dämpande ­effekt på immunförsvaret. Östrogen sänker dessutom det dåliga kolesterolet och höjer det goda, vilket kan förklara varför kvinnor drabbas av hjärtinfarkt tiotalet år senare än män.

I sin forskning har Karin Schenck-­Gustafsson också att hjärtsjukdomar slår olika mot könen – och att symtomen kan skilja sig åt beroende på kön.

5 hjärtsjukdomar som (nästan) bara drabbar kvinnor – det här bör du veta

– Hos kvinnor kan en hjärtinfarkt ibland ge symtom som andfåddhet och trötthet istället för bröstsmärtor, som är vanligaste symtomet hos män. Den skillnaden är viktig att känna till.

Även skillnader som har med attityder i samhället att göra påverkar vilka sjukdomar könen drabbas av. Här är ­kvinnor överrepresenterade när det gäller depression och ätstörningar medan män ­oftare drabbas av beroen­desjukdomar och övervikt.

Foto: TT

Utvald läsning