Hypokondrisk? Så blir du av med din hälsoångest

19 apr, 2021 
kvinna som ligger och googlar med mobilen
Känner du stor oro för att ha en allvarlig sjukdom? Lägger du mycket energi och tid på att läsa av kroppsliga signaler? Det kan vara tecken på att du har hälsoångest, eller hypkondri som det tidigare kallats. Psykologen Susanna Österman lär dig att identifiera hälsoångest och ger dig råd om hur du ska bli av med den.
Annons
Dämpa din oro och ångest - 3 steg
Dämpa din oro och ångest - 3 steg

Hälsoångest innebär en stark och oproportionerlig rädsla för att man har eller kommer att utveckla en allvarlig sjukdom. – Det raljeras ofta mycket om hälsoångest men faktum är att hälsoångest innebär ett enormt lidande för den som drabbas. Hälsoångesten tar mycket energi och kan också ge fysiska symtom som till exempel huvudvärk, muskelvärk och enorm trötthet, säger Susanna Österman.

Hälsoångest är en psykiatrisk diagnos. För att uppfylla diagnosen behöver ångesten gå ut så pass mycket över livet att den ställer till problem. Problemen kan ta sig i uttryck genom att man till exempel får svårt att sköta jobbet eller att sova. Viktigt att poängtera är att det finns olika grader av problematik, det är många som är drabbade av hälsooro utan att uppfylla kraven för en diagnos.

Annons
Recept.se Nyhetsbrev
Vissa av oss är mer benägna att påverkas av stress än andra – och på grund av det drabbas av psykisk ohälsa.

Några tecken på att du kan ha hälsoångest (hypokondri):

 • Du är ständigt uppmärksam på kroppsliga signaler.
 • Du fastnar i kontroller av kroppen, till exempel: du letar efter knölar eller gör “stroketest”.
 • Du lägger mycket tid och energi på att söka information om olika sjukdomar.
 • Du söker gång på gång försäkran hos anhöriga eller hos vården på att du inte är sjuk.
 • Du undviker att göra olika saker på grund av rädsla för kroppens reaktioner, exempelvis att träna på grund av att du är rädd för hjärtklappning
 • Din oro för att blir sjuk är svår eller omöjlig att släppa.

Hur behandlar man hälsoångest (hypokondri)?

Hälsoångest kan debutera när som helst i livet och det är ungefär lika många kvinnor och män som får diagnosen. Det finns inte något rakt svar på varför vissa får hälsoångest men det är en kombination mellan gener och miljö. – Vissa beskriver att de har varit oroliga sedan de var små och alltså har någon typ av medfödd sårbarhet. För andra personer kan sjukdomen lösts ut av antingen egen allvarlig sjukdom eller anhörigas allvarliga sjukdom, säger Susanna Österman.

Viktoria trodde att alla sjukdomar skulle drabba henne. Först när hon lärde sig att tänka på nytt sätt blev hon fri från sin oro.

Ett vanligt mönster för hälsoångest är att den kommer och går, den kan till exempel vara kopplad till annan stress eller vissa typer av kroppsliga symtom som triggar igång ångesten. Ungefär för hälften av dem som har hälsoångest blir diagnosen kronisk om man inte gör något åt den.

– Hälsoångest går att behandla och bli frisk från, antingen på egen hand eller med hjälp av professionella. Tveka inte att söka hjälp, säger Susanna Österman.

Susannas tips: Så blir du av med din hälsoångest

 • Kartlägg hur din hälsoångest yttrar sig.
 • Försök att minska olika hälsoångestbeteenden, till exempel minska tiden som du läser om sjukdomar på nätet eller undersöker din kropp.
 • Många med hälsoångest undviker att göra olika saker, till exempel att träna – försök att göra sakerna du är rädd för.
 • Skriv ner dina värsta farhågor. Detta brukar vara skrämmande men hjälpsamt.
 • Försök hitta strategier för att hantera ångesten. Det kan både handla om sätt att distrahera sig och sätt att förhålla sig till sina tankar.
 • Slutligen: Försök att leva livet som att du inte har hälsoångest, gör saker som du tycker är viktiga.

Foto: TT

Annons