De här personerna stressar ofta mer än andra

De flesta av oss upplever flera olika former av stress under livet – och påverkas olika av stressen. Vissa av oss blir lätt stressade och kan förlora kontrollen och helhetsbilden. Andra presterar helt enkelt bättre under press eller stress, medan vissa inte verkar bli stressade av någonting.

Problem i förhållandet, konflikter på jobbet och dålig ekonomi är exempel på saker som orsakar oro och stress för många . Men varför reagerar vi så annorlunda på dessa externa stressfaktorer? Är vissa av oss extra benägna att bli stressade?

Vardagsstressen

Frank Nilsen är en mental tränare och programchef för Mental Trainer podcast. Han förklarar att stress är hans kropps ”fight or flight”-läge. Många tror att detta läge endast gäller när vi upplever direkt fara, men vi upplever det också när vi tror att något är viktigare – eller farligare – än vad det egentligen är. Han ger ett exempel som kanske är välkänt för många:

– Du måste vara på mötet klockan 9, annars blir det lite kris. Då börjar du tänka på alla konsekvenserna av att anlända för sent vilket i sin tur får kroppen att gå in i fight or flight-läge.

Så det vi kallar vardagsstress är situationer som vi tolkar som farligare än vad de faktiskt är. Det är lättare att se om vi ”överdriver” om vi lyckas sätta det vi stressar över i perspektiv. Nilsen säger att vissa kan stressas lättare än andra:

– Jag tror att vissa personligheter har lättare att stressa än andra eftersom de tänker mer på konsekvenser än andra.

Nilsens råd till dem som vill minska sin stress varje dag är att ställa frågan: Vad är det värsta som kan hända? Och hur viktigt är det att maten var 90 procent perfekt, istället för 100 procent perfekt?

– Försök att sätta det du stressar över i perspektiv snarare än att släppa in känslan av rädsla.

Stress och ångest är relaterade

Vissa av oss bör vara lite extra uppmärksamma på höga stressnivåer under en längre tid.

Asle Hoffart är forskare på Modum Bad och professor vid Institutionen för psykologi vid Universitetet i Oslo. Han förklarar att mycket stress kan utlösa en ångeststörning, och att de som redan har ångestbesvär kommer att reagera mer på extern stress.

Anledningar till att du känner dig stressad

Nilsens råd till dem som vill minska sin stress varje dag är att ställa frågan: Vad är det värsta som kan hända?

Hoffart säger att en kombination av stress i livssituationen och en sårbar personlighet kan leda till ångeststörningar. Människor som är mer neurotiska (ett av de ”stora fem” personlighetsdragen) kommer att vara sårbara, berättar han för KK.

– De oroar sig mycket, tänker negativt och har ett fluktuerande humör. Under stress kommer dessa tendenser att öka och leda till och förvärras av ångest, spänning, koncentration och sömnproblem. Således kan de komma in i det allmänna tillståndet av ångest.

Mer specifika sårbarheter gäller också. Om du upplever en specifik rädsla leder det till ångestaktivering och tillhörande känslor i kroppen, förklarar Hoffart.

Ångest är inte farligt

Till exempel har vissa människor uppfattningar om att ångest och ångestsymptom är farliga. Sådana symtom kan till exempel vara hjärtklappning, som utan tvekan skulle göra en obekväm.

– Dessutom skulle man vilja kontrollera kroppen för symtom, vilket gör att man känner mer av de ofarliga känslorna av ångest. Om dessa tolkas som tecken på en akut sjukdom, kan panikattacker och panikattacker utlösas.

Med stress utlöses ångest och fysiska reaktioner. Dessa kan lätt tolkas som tecken på akut sjukdom, återigen med panikattacker som ett resultat, förklarar Hoffart.

– Till exempel stress på jobbet, ständiga telefonsamtal och uppgifter som ska slutföras kan orsaka hyperventilering, vilket skapar symtom som yrsel, trötthet och andra symtom, som i sin tur tolkas som tecken på att man håller på att svimma eller tappa andan.

Även de som tenderar att vara rädda för sjukdom är utsatta för stress:

– De får många fysiska förändringar som de kan uppleva som ett tecken på allvarlig sjukdom och få hälsoångest.

Källa: KK.no Foto: TT

Läs mer:

Så kan du vända din stress till något positivt

Stressad av din personlighet? Här är 7 olika stresspersonligheter

Stresscoachen: Utmattning drabbar ofta de starkaste