Bli lyckligare och mer tillfreds med ditt liv – 12 tips

kvinna läser vid en cykel

Sommaren står för dörren och på Facebook och Instagram ser vi hur spännande och härligt alla andra har det. Bilderna på grillkvällar med barn och barnbarn, vandringar längs svenska fjällstigar och immiga rosévinsglas i motljus avlöser varandra – samtidigt som vi själva skäms lite för att ”vi bara är hemma”. Något som visserligen kan vara skönt, men ändå känner vi att vi kanske borde bygga ett trädäck, gå en utvecklande sommarkurs eller börja varje morgon med en tjugo minuters joggingrunda. Alla andra gör ju sånt!

Några av oss ligger kanske också i hängmattan och tänker på jobbet. Hur hamnade vi egentligen där vi är nu? Med massor av ansvar och kollegor som ständigt förväntar sig saker av oss. Övertid, stress och sömnlösa nätter. Och en känsla av att aldrig räcka till, varken på jobbet eller hemma.

4 sätt att sluta oroa sig över vad andra tycker om en
1:18

Efter reklamen: 4 sätt att sluta oroa sig över vad andra tycker om en

(1:18)

Slå på ljud

Eller så tänker vi på allt som inte blev i livet. För att vi inte vågade ta steget, utmana oss själva och se bortom våra farhågor. För att vi satte upp begränsningar för oss själva, så att vi skulle slippa känslan av att ha misslyckats. Befordringen vi tackade nej till, relationen vi drog oss ur, flytten som aldrig blev av.

För idag ska man ju vara lyckad! Vi ska vilja framåt och uppåt och maximera allt positivt. Pengar, karriär, status, utseende, relationer. Och i framgångsspiralen – och Facebookflödet – finns ingen plats för motgångar och tvivel. Vilket får många att tro att det är så verkligheten ser ut ”på riktigt”. Att det är något fel på oss om vi inte kan hänga med i tidens – och Instagram-vännernas – tempo.

Åsa Kruse

Åsa Kruse

– Många lever i en föreställning om att misslyckanden, jobbiga händelser och olyckliga perioder i livet är något onormalt nuförtiden. Och när det väl händer oss något negativt är vi inte rustade för att hantera det, vi saknar verktygen. Så vi biter ihop och tror att vi måste kämpa på. Eller tvärtom: vi blir passiva och handlingsförlamade, säger Åsa Kruse, psykolog och författare till boken Verklighetsglappet (Natur & kultur).

I boken beskriver hon båda dessa typer: dels de som har orealistiska förväntningar på att man kan eller måste nå vissa mål i livet och dels de som låter en upplevd oförmåga styra och sätta gränser i vardagen.

– Båda de här förhållningssätten till livet orsakar stress, oro och dålig självkänsla – förr i det senare fallet och senare i det första fallet. Det finns teorier som beskriver hur vi ständigt utvärderar och bedömer oss själva utifrån ett ”idealsjälv”, alltså hur vi skulle vilja vara. När vår bild av hur vi är inte stämmer med idealsjälvet, så hittar vi på en massa ”borden” som kan minska glappet. Men om vi inte kan uppfylla dessa borden, och om skillnaden mellan verklighet och idealsjälv blir för stor, ökar risken för depression. Man känner sig misslyckad för att man inte lyckas leva upp till de ”rätta” normerna, säger Åsa Kruse.

Vi prioriterar inte att lyssna inåt

Syftet med boken Verklighetsglappet är att beskriva varför vi hamnar där vi hamnar – och visa på verktygen som kan hjälpa oss vidare. Att få oss att stanna upp och reflektera, en konst vi ägnar för lite tid i dag.

– Vi kör på och prioriterar inte att lyssna inåt. Vi tror oss inte ha tid, särskilt inte om vi tillhör den yngre generationen. Det finns också en allmän föreställning om att allt är möjligt, att man inte får ge upp och att det enda rätta är att anta alla utmaningar. Men lever vi i en tillvaro som präglas av press och oro, då måste vi ta oss tid. Sätta oss ner och fundera över hur vi kan sortera bland krav och förväntningar, säger Åsa Kruse.

”Grattis till alla som inte ständigt jagar”

I den västerländska ”förbättringskulturen” kan det ibland också upplevas som ambitionslöst, slött och lite tråkigt att ”bara” vara nöjd.

– Där skulle jag vilja säga: Grattis till alla som faktiskt tycker att de lever ett bra liv och inte ständigt jagar uppmärksamhet och bekräftelse eller känner krav på sig att alltid ha nya mål att uppnå. Grattis till de som kan känna tacksamhet över vad de har och är!

Att jaga bekräftelse har stora likheter med andra beroenden.

– Ju mer man ägnar sig åt det, desto större blir suget efter mer. Snart krävs det också allt starkare doser för att man ska känna sig nöjd. Uteblir bekräftelsen mår man istället dåligt, särskilt om man redan har en svag självkänsla.

Fast i föreställningar

Ibland kan vi också fastna i föreställningar om vad som är bra för oss och klamra oss fast vid gamla ”regler” och mål som vi skulle må bättre av att ge upp.

– Tyvärr är vi märkligt styrda av vad vi uppfattar att andra har, vill eller värderar och vi tror att vi måste kunna mäta oss mot det för att duga som människor.

Med åldern kommer dock oftast en viss mognad, menar Åsa Kruse.

– Kraven är i alla fall inte lika uttalade. Sedan kan man ändå känna ett behov av självförverkligande – att vilja skaffa sig en ”bucket list” för den andra halvan av livet. En lista som kan rymma alltifrån att vilja paddla i djungeln till att skaffa sig en motorcykel. Men här är min upplevelse att aktiviteterna i högre grad då styrs av den egna lusten, än av yttre krav eller förväntningar. Det finns studier som visar att vi ofta är lyckligare under den senare delen av livet, förmodligen för att vi redan uppnått en del saker, kan njuta av dem och lägga krav och ambitioner åt sidan.

12 råd som ger dig rätt riktning i livet

Känner du att det är dags för en förändring, men har kört fast? Vet du inte riktigt vart du vill? Eller vet du – men vågar inte? Psykologen Åsa Kruse ger 12 goda råd!

1. Fundera över frågan: Vad vill jag – oberoende av vad alla andra tycker? Vill jag verkligen fjällvandra eller bli chef, bara för att alla andra gör det?

2. Ta en stund och fundera över dina relationer, ditt arbete, din personliga utveckling, din hälsa och din fritid. Vilka krav och förväntningar finns på dessa olika områden? Vilka tillför mening i ditt liv? Vilka är svåra att uppfylla? Vilka kommer från dig själv – och från andra? Vad är viktigast i ditt liv? Vilket vill du förändra – och varför?

3. Att ha mål att jobba mot motiverar till handling och framåtsträvande, men att finnas till utan att jaga efter något specifikt kan också vara både befriande och meningsfullt i sig.

4. Vill du göra en förändring? Bestäm dig för att göra den under en viss tidsperiod och utvärdera sedan resultatet. Och gör det i små steg, gärna med flera delmål.

5. Fundera över om de normer och ”regler” du har satt upp för dig själv är rimliga. Stämmer det att andra människor inte godkänner dig om du inte lever upp till dessa regler eller krav – eller handlar det mer om att du inte godkänner dig själv? Du behöver kanske inte ha det pedantiskt städat för att bjuda över vänner på middag eller vara den som alltid ställer upp för andra?

6. Har du en tendens att anklaga dig själv? Fundera på vad du skulle ha sagt till en vän i samma situation. Skulle du vara lika tuff och dömande mot honom eller henne?

7. Träna dig själv i konsten att faktiskt kunna ge upp, hitta andra vägar och att sänka kraven på dig själv. Jaha, det blev inga ekologiskt odlade grönsaker i pallkragen i sommar, men det är faktiskt helt okej!

8. Öva på acceptans och lär dig acceptera och leva med saker du inte kan förändra. Förlika dig med tanken på att de obehagliga känslorna finns där till en början – och att de får vara där. Med den accepterande inställningen blir obehagskänslorna inte lika högljudda och de tar inte lika stor plats.

9. Acceptera att du inte är bra på allt. Att ha en självkänsla som bygger på att både starka och svaga sidor är accepterade gör det mindre smärtsamt att se sina misslyckanden som de är – eller att lyssna till kritik. Att kunna känna och uttrycka tvivel kring sin förmåga eller kompetens på ett visst område är inte ett tecken på dålig självkänsla – det är ett tecken på mognad och en trygghet i vem man är.

10. Vill du våga mer och riva de hinder du satt upp för dig själv? Då räcker det inte med att försöka tänka annorlunda, du måste också försöka göra annorlunda för att kunna konstatera att de antaganden du utgår från inte stämmer. Men var snäll mot dig själv – en förändring sker inte över en natt och tvivel och tvekan hör till processen!

11. Det är inte alltid så lätt att få syn på sig själv utifrån. Ta hjälp av en psykolog om du kör fast.

12. Har du barn eller barnbarn? Lär dem att det är okej att ha svaga sidor, att göra fel och att inte kunna allt.

Visste du att…

… upplevelsen av att man har ett eget val, att man gör saker av egen fri vilja, genom egna beslut och inte av yttre påtryckningar, har visat sig vara den viktigaste grunden för att känna motivation och för att kunna upprätthålla tillfredställelse i det man gör? Yttre belöningar är sällan tillräckliga som drivkrafter och de kan till och med förstöra det som från början kom ur glädje och ett eget intresse.

av: Linda Unnhem Foto: Shutterstock/tt, Appendix Fotografi

Utvald läsning