Öka farten: Så blir du snabbast i spåret!

David Sundström, doktor i sportteknologi vid Mittuniversitetet, vet hur du kan springa lopp på snabbast möjliga sätt.

1. Accelerera kraftigt i början och håll hög fart i ett par hundra meter.

2. Låt sedan farten sjunka till ett tempo som är något snabbare än din tänkta genomsnittsfart.

3. Sänk sedan farten långsamt genom loppet för att nå en något lägre fart än den tänkta snittfarten fram till dess att det är ett par kilometer kvar till mål.

4. Höj sedan farten och spring så snabbt du orkar den sista biten.

Källa: www.idrottsforskning.se