Jag är överrörlig – vad betyder det?

Kvinna som stretchar och är överrörlig.

Fråga: När jag fyllde 50 för några år sedan bestämde jag mig för att börja träna för första gången i mitt liv. Oftast går jag på gympapass eller på powerplate-träning. Ända sedan starten har jag fått höra av instruktörerna att jag är överrörlig. Jag har trott att det är något bra men nu har jag läst att det kan leda till reumatism. Vad är överrörlighet egentligen? Kan det vara ”farligt”? Ska jag göra något åt den? De kommenterar dessutom alltid min kraftiga svank. Hör det ihop med min överrörlighet?

/Mariann

Överrörlighet vanligt i knän och rygg

Svar: Att vara överrörlig innebär att dina leder kan hamna i ytterlägen dit andra personer inte tar sig. Det vanligaste är att knäna översträcks (böjer sig nästan lite bakåt) eller att armbågarna översträcks så att leden passerar ”rak arm” och böjs lite bakåt.

Om överrörligheten är farlig beror på hur överrörlig du är. Det anses inte som skadligt om exempelvis armbågarna sträcks mer än 15 grader åt ”fel” håll. Men blir det mer ökar belastningen i leden för mycket. Om ryggraden är överrörlig, det vill säga att kotorna har en sådan form att de tillåter onormalt stor rörelse, så kan du lättare få ryggbesvär.

Överrörlighet är ofta medfödd och beror delvis på hur skelettet i leden ser ut. Armbågsledens sträckrörelse stoppas exempelvis av att ben går emot ben. Om benutskotten då är små eller har en lite annorlunda form mot ”standard” så kan det leda till att armbågen översträcks. Detta är relativt vanligt hos kvinnor, eftersom vi har mindre utstående benutskott på skelettet jämfört med män.

Överrörlighet kräver starka muskler

Vissa idrotter kräver en viss grad av överrörlighet för att personen ska kunna utföra speciella övningar. Ett exempel på det är gymnaster som tidigt töjs och tränas för att uppnå mer rörlighet i exempelvis ryggraden. Så länge som gymnasten är aktiv och har starka kontrollerande muskler som orkar ”hålla ihop” kroppen så behöver överrörligheten inte ge problem. Men om musklerna försvagas, som efter att gymnastikträningen avslutats, så kan personen få problem.

7 riktigt sköna rörlighetsövningar för ryggen

Det viktigaste för en överrörlig person är att ha en stark muskelkorsett och att träna upp sin känsla för var kroppsdelarna befinner sig – det man kallar proprioception. Då kan man bättre styra sin överrörlighet och lära sig stoppa rörelserna innan man når de värsta ytterlägena. De muskler som är viktigast att träna upp är de djupa musklerna. Här hjälper inte traditionell styrketräning eller gympa som bara aktiverar de ytliga musklerna.

Vattenträning, pilates, vissa typer av långsam träning, lättare styrketräning liksom sjukgymnastik hjälper dig att stärka rätt muskler. När de här djupa musklerna fungerar bra kan du gärna träna allt annat för att hålla i gång kroppen.

De allra flesta överrörliga personerna mår bra av att röra på sig och vara aktiva. Att bara sitta stilla ger svagare muskler med ökad risk att lederna hamnar i skadliga ytterlägen. Så om du inte besväras av smärta i lederna i dag så kan du fortsätta träna som du gör. Men ta gärna kontakt med en sjukgymnast som har specialistkompetens inom detta.

Överrörlig? Stärk upp lederna

Känner du av lederna i gympan så bör du byta till mer skonsamma pass, som gympa utan hopp, stångträning och liknande. Även här bör du komplettera med specifika övningar för att stärka lederna.

Om din svank har med detta att göra eller inte är svårt att säga. Den kan ha det. Men likväl kan svankandet bero på nedsatt kontroll av de djupa musklerna kring mage och rygg. Då tillåts ryggradens kotor att glida fram på varandra vilket ger en onormalt stor svank. Det här kan sjukgymnasten också hjälpa dig med.

Katarina