6 personlighetsdrag som ökar risken för skilsmässa

par sitter i soffa och ser ut att vara mitt i ett bråk
5 oväntade saker som kan öka risken för skilsmässa
1:12

Efter reklamen: 5 oväntade saker som kan öka risken för skilsmässa

(1:12)

Slå på ljud

Så klart gäller det faktum att alla par kan hamna i ett läge där de vill skilja sig – oavsett personlighetstyp. Det är också viktigt att inte klanka ner på sig själv om man känner igen sig i följande beteenden eller personlighetsdrag.

Vi alla besitter ju egenskaper som både tenderar att gynna relationen, likväl som tvärtom. Men – genom att belysa riskfaktorer kanske man kan få en insikt i vad man kan förbättra med sig själv och i sin relation, innan det är för sent.

Se ocksåStudie visar: Så här träffas par som skiljer sig mer än andra.

Här är egenskaper du bör vara lite vaksam kring, om du vill ha ett förhållande som håller.

Personlighetstyperna som separerar mest

1. De som är kritiska och kontrollerande

Oavsett vad anledningen bakom ett överdrivet kritiskt eller kontrollerande beteende av sin partner är – så är det inte grunden till ett hälsosamt förhållande. Självklart kan man hjälpa varandra att bli bättre inom olika områden, men när man börjar utbilda sin partner eller på andra sätt säkerställer att den inte gör något fel så får det normalt personen att känna sig värdelös.

Ny studie: Här är de 9 vanligaste relationsproblemen

Beteendet skapar ofta en negativ spiral – att den inte utsatta inte vågar göra mer av det den blir tillsagd av. Detta kontrollerande kan bli ett problem även om det görs kärleksfullt. Att dalta med eller behandla sin partner som ett barn hindrar denne från att visa sin fulla vuxna personlighet.

2. De som är narcissistiska eller neurotiska

Narcissister har svårt att se sitt eget ansvar i negativa situationer och skyller ofta på allt annat än dem själva. Beteendet kan göra att konflikter blir liggande länge – eller att en person ständigt måste lägga sig, vilket också är ohållbart.

En neurotisk människa är tvärtom ofta väldigt ångestfylld och självmedveten – till den grad att det kan vara svårt att hantera känslor som måste få uppstå i långt livad en relation.

Forskare: Det här ökar risken för skilsmässa – med 75 procent

3. De som är osäkra eller för självkritiska

Att öppet trycka ner sig själv framför sin partner kan i det långa loppet vara förödande i en relation. Dels är det tröttsamt för partnern att höra personen man älskar ständigt vara negativ mot sig själv, men det kan också undermedvetet växa fram en tro på det denne säger.

Beteendet tyder också på en osäkerhet, och att man är en person som behöver mycket uppmärksamhet för att känna sig bekräftad. Problemet här är att om partnern inte kan erbjuda det så tenderar hen att leta efter det utanför relationen, vilket ökar risker för otrohet – som ju är en av de främsta anledningarna till skilsmässor.

4. De som har svårt att visa uppskattning

Få saker gör människor så omotiverade som när de känner brist på uppskattning från sin partner. Essentiellt för att få ett förhållande att hålla länge är att man kontinuerligt visar och uttrycker att man värdesätter sin partner och sådant som hen gör.

Relationerna med störst risk – mönster att se upp med

Man ska också passa sig för att undervärdera eller kritisera sin partner när denne gjort något för än. Säg exempelvis att hen gjort en fin middag till dig för att fira någonting – uttryck då din tacksamhet för detta och börja inte kommentera att pastan blev för överkokt eller dylikt. Då är chansen att partnern är sugen på att göra om det rätt så låg.

5. De med en ovilja att lösa konflikter

En ovilja att lösa konflikter eller en tro om att bråk alltid bör undvikas är drag som tenderar att få förhållanden att gå i kras. Det vore helt orimligt att inte vara oense med personen man ska dela allt med då och då – tvärtom är det hälsosamt att kunna diskutera detta på ett transparent och sunt vis.

Klyschan att kommunikation är A och O – kommer vi aldrig ifrån när det gäller att uppnå ett hälsosamt förhållande.

5 gemensamma nämnare hos par som skiljer sig

6. De som är långsinta eller hämndlystna

Alla gör misstag. Ibland säger vi saker eller gör saker som sårar vår partner utan att vi menar det och då bör vi be om ursäkt. Har man göra med en hämndlysten eller långsint person kan detta, som egentligen är svårt att helt undvika, snabbt bli besvärligt vid nya konflikter.

Detta eftersom denna personlighetstyp då ska dra upp gamla misstag för att elda på situationen. Beteendet leder till att bråken riskerar att kännas enorma och olösliga – eftersom man inte fokuserar på den incident som gjort att man står där man gör, utan drar upp hela relationens historik.

Källa: Bustle, OnlineDivorce.
Foto: TT.

Utvald läsning