Oroande siffror i stor studie om svenska chefers ledarskap

Från The devil wears Prada
1:27

Efter reklamen: Manipulerande saker vi (ibland ovetandes) säger på jobbet

(1:27)

Aggressiv, hotfull och orättvis med orimliga krav. Att ett sådant beteende får de anställda att må dåligt säger sig självt. 8,7 procent av svenskarna anser sig dessvärre ha en sådan chef, visar siffror från ett stort forskningsprojekt vid Umeå Universitet. En anmärkningsvärd och oroande siffra i sig, som man definitivt behöver gräva mer i.

Men faktum är att ännu fler lider av en chef som är otydlig, undvikande och konflikträdd. Hela 24 procent av respondenterna i studien angav nämligen att de hade en sådan chef.

7 tecken på att din chef är en oskön boss

Studien baseras på frågor ställda via SCB före pandemin och arbetet med att analysera underlaget fortlöper året ut. Men de anmärkningsvärda siffrorna har redan blivit mediala och lyfts bland annat i en stor artikel i DN.

Inte alltid chefens fel att hen är dålig

Där ger också psykologen Åsa Kruse tips på hur man kan hantera en dålig chef, och ger förklaringar till varför chefen kan upplevas som dålig. Det är nämligen inte alltid chefens fel.

– Många chefer har heller inte fått någon ledarskapsutbildning, vilket man kan tycka är lite anmärkningsvärt för det är så många olika ansvarsområden man har som chef, både juridiskt och mänskligt. Det är ingen lätt roll, framför allt inte att vara mellanchef och pressad både uppifrån och nerifrån, säger Åsa Kruse.

Retorikexpertens klockrena svar på tre
vanliga härskartekniker

Ledarskapet vi behöver vara mest observant på

Varför anser forskarna att problemet med passivt destruktivt ledarskap är mer allvarligt än det aktivt destruktiva?

Självklart är båda problemen lika illa för den som mår dåligt, men det som är alarmerande är framförallt att siffran är så pass hög för det passivt destruktiva ledarskapet. Dessutom lyfts det aktivt destruktiva oftare vidare till högre instans, eftersom det är med socialt oaccepterat.

– Till skillnad från vad man kan tro så visar det sig att det är det passivt destruktiva ledarskapet som vi måste vara mest observant på och som utsätter de anställda för störst risk. Det aktiva, som har direkt negativa konsekvenser, är betydligt mer ovanligt, säger Robert Lundmark i DN.

Var tydlig och säg att du inte förstår vad som väntas av dig

Robert Lundmark tror att det passivt destruktiva ledarskapet ibland slår fel genom att en chef vill delegera och skapa engagemang genom att lämna över ansvar, men genom att inte vara tillräckligt tydlig uppfattas det istället som att chefen lämnar över ansvaret i knät på medarbetaren.

– Det är stressande att inte veta vad som förväntas av ens arbetsinsats, säger Åsa Kruse och framhäver vikten i att man i sådana fall måste vara tydlig och säga att man inte förstår vad som man ska göra och behöver tydliga besked av sin chef.

Manipulativa saker din chef säger utan att du märker det

Foto: TT

Redaktionens tips
Så känner du igen en psykopat på jobbet – 5 tydliga tecken
4 tecken på att din chef är narcissist
7 typer av dåliga chefer – har du en av dem?