Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetHantera känslorADHD

Unga kvinnors hälsa blir allt sämre – medan männen mår bättre

21 nov, 2017 
Unga kvinnor idag upplever att de mår sämre än unga kvinnor 1990, visar en ny studie. Anledningen tros vara högre krav på kvinnor både på jobbet och på fritiden. Männen däremot mår bättre nu än förr.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Mellan åren 1990-2014 har forskare vid Umeå Universitet och Region Norrbotten följt unga människors hälsa. Under perioden har personer i åldrarna 25-34 fått svara på frågor omsin hälsa, och där har man tydligt kunnat se ett mönster.

När kvinnorna år 1990 fick frågan om de tyckte sig må bättre, sämre eller lika bra som andra svarade 8,5 procent att de ansåg sig må sämre än genomsnittet. År 2014 var samma siffra 20 procent. För unga män gick trenden åt andra hållet, enligt studien som publicerats i tidskriften PLOS One.

Läs också: Isabel Boltenstern: ”Min chef bröt ner mig psykiskt”

– Ökad sjuklighet och sjukskrivning bland kvinnor har på senare år uppmärksammats i den allmänna debatten. Vår studie visar nu, för första gången, på motsvarande hälsotrender bland unga vuxna kvinnor, säger Annika Forssén, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare i Luleå och medförfattare av artikeln, till forskning.se.

Annons

Forskarna har analyserat svar från en större undersökning som gjorts i norra Sverige, där studiedeltagarna fått svar på ett frågeformulär i samband med hälsoundersökningar.

Man kunde även se en polarisering i hälsoutvecklingen hos deltagarna, med dels en ökad andel fetma, oro och ekonomiskt missnöje, dels en ökad andel fysiskt aktiva personer.

– Sämre självskattad hälsa bland unga innebär sannolikt ökad sjuklighet såväl kortsiktigt som långsiktigt. Resultaten visar att arbetet för jämställdhet och män och kvinnors rätt till lika hälsa kräver ett rejält omtag, säger Göran Waller, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare i Kalix samt medförfattare.

Att de unga männen tycks må bättre tror forskarna kan bero på att de fortfarande premieras på arbetsmarknaden (trots lägre utbildningsnivå). Att män idag tar lite mer ansvar för barn och hem tros vara bra för deras hälsa, liksom att vår jämställdhetsnorm idag öppnar för mer variation i mansrollen. Det är mer accepterat för män idag att prata om känslor och mående.

Läs också: MåBra:s egen undersökning: Kvinnor stressar mer – även på fritiden

Stressar du i onödan?

Här är några möjliga orsaker till kvinnors försämrade hälsa, enligt forskning.nu:

  • Tuffare arbetsförhållanden inom kvinnodominerade yrken som exempelvis vård- och omsorgsyrken.
  • Ökad utbrändhet och samvetsstress.
  • Brist på jämställdhet i privatlivet.
  • Mäns våld mot kvinnor.
  • Två motstridiga men samtidiga normsystem i samhället – jämställdhet och traditionella könsuppfattningar – där kvinnor måste motsvara båda (”klara allt”).
  • Generella samhällsvärderingar som pressen att vara både framgångsrik, socialt aktiv och vacker.
  • Självkänsla baserad på prestationer eller vissa konsumtionsmönster.

Foto: IBL Källa: Forskning.se, PLOS One

Annons