Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetPsykopatiska dragHantera känslor

Misstag föräldrar gör som kan leda till att barnet blir narcissist

08 aug, 2023 
Splitbild: Ett barn är arg och mamman sitter med handen för pannan
Hur man är som förälder återspeglar sig många gånger i barnet. Och det finns några vanliga misstag föräldrar gör, som kan leda till att barnet blir mer benägen att bli narcissist som vuxen, skriver sajten cnbc.com.
Annons

Narcissister är kända för att vara charmiga, sociala men också manipulativa personer med bristande empati. Cody Isabel, hjärnforskare och föräldracoach, menar i sin artikel på amerikanska sajten Cnbc.com att det finns några faktorer som skulle kunna bidra till att ens barn senare i livet blir narcissist.

7 tecken som avslöjar en narcissistBrand logo
7 tecken som avslöjar en narcissist

I sin forskning, där Cody Isabel bland annat studerar narcissistisk personlighetsstörning, ser han att familjedynamiken under uppväxten spelar in hos personer med narcissistiska drag – det tillsammans med personlighetsdrag i vuxen ålder som bristande empati och självgodhet.

Narcissistiska tendenser hos barn – misstag föräldrar gör

Forskaren understryker även att det hör barn och tonåringar till att bete sig mer ”själviskt”, och att det inte behöver betyda att det handlar om ett narcissistiskt beteende.

Annons

Däremot finns det, enligt honom, tre misstag föräldrar gör som kan göra barnen mer benägna att bli narcissistiska.

1. Att inte vara uppmärksam på egna negativa beteenden

Barnen iakttar sina föräldrar i alla slags lägen, och kommer troligtvis att ta efter deras beteenden i vissa situationer, menar Cody Isabel.

Om barnet exempelvis ser sin förälder brusa upp och skälla ut personalen över servicen på en restaurang, kommer barnet kanske tro att det är så man ska göra. Det är viktigt att visa barn emotionell intelligens, EQ, speciellt när det kommer till att visa känslor som empati, enligt forskaren.

Ett sätt att börja bekanta sig med EQ kan vara att hjälpa barnet sätta ord på sina känslor; Att exempelvis fråga ”hur kändes det när kompisen var elak?”.

Genom att ”träna på EQ” kan barnet få lättare att uttrycka sina känslor och bli mer uppmärksam på andras känslor i framtiden, skriver forskaren på cnbc.com.

Annons

2. Att inte ta barnets känslor på allvar

Genom att skämma ut, förminska eller ignorera barns känslor, kan de få uppfattningen om att känslorna de känner är fel, menar Cody Isabel. Det kan också leda till att barnet får svårt att styra över sina beteenden, vilket på sikt kan leda till problem när barnet är äldre, som exempelvis beroende eller en grandios och överdriven självbild, vilket är vanliga tecken på narcissism.

Här kan man som förälder i stället försöka lyssna på barnet och hjälpa till att sätta ord på känslan, bekräfta känslan som infinner sig och visa att den är helt okej att ha. Om ett barn är rosenrasande och beter sig därefter är ett tips till föräldrar att fråga vad som har hänt och vad som gör hen så arg, i stället för att skuldbelägga ett ilsket humör, tipsar Cody Isabel.

När föräldern fått veta orsaken, kan man visa sin medkänsla och förståelse. På så sätt tar man inte ställning, men man bekräftar barnets känslor. Det i sin tur kan göra att barnet lättare kan lita på sina egna känslor, menar hjärnforskaren.

Ett argt barn.
När det kommer ett raseriutbrott kan man som förälder börja med att fråga vad det är som gör hen så arg, tipsar föräldracoachen Cody Isabel.

3. Uppmärksamma inte barnets narcissistiska beteenden

Om barnet skulle tappa humöret ute bland folk ”för att hen inte får som en vill” finns det några saker man som förälder kan tänka på, menar Cody Isabel. Man behöver inte tillrättavisa barnet inför folk, men man kan däremot prova att ställa någon av dessa frågor:

Annons
  1. Vad har hänt?
  2. Kan du berätta hur du känner?
  3. Hur tror du att ditt sätt att reagera på får andra att känna just nu?

Hur vet man om ens barn har narcissistiska drag?

I stället för att acceptera känslobeteenden som ”raseriutbrott” är det bättre att hjälpa barnet att stärka sin empatiska förmåga, sin sociala medvetenhet och kunna hantera sina känslor lättare, saker som är betydande för den emotionella intelligensen.

Hur vet man att ens barn har narcissistiska drag? Frågan får Cody Isabel ofta, berättar han. Enligt forskaren finns det olika slags tester man kan göra. En sak är att stämma av då och då med sitt barn, exempelvis när man tittar på film tillsammans, för att se hur barnet uppfattar olika karaktärers känslotillstånd.

Om de då kan svara på frågan och ge en känsla, då vet man att EQ:n är på rätt spår, menar Cody Isabel. Skulle man däremot få svar som: ”Jag vet inte, jag bryr mig inte”, då kan det betyda att det finns lite att jobba på.

Narcissistiska beteenden kan komma från barndomen och från vanor vi snappat upp, men det går också att bli av med dem, enligt forskaren i cnbc.com. Och om man som förälder är bekymrad för att ens barn eventuellt skulle ha narcissistiska tendenser och inte vet hur man ska agera, är det en god idé att vända sig till en professionell för bra hjälp.

Annons