Kvinnliga narcissister – så utmärker de sig

Kvinna tar en selfie

De beskrivs ofta som charmiga, bullriga, självupptagna med bristande empati och kort stubin – och kvinnliga narcissister kan till och med uttrycka sig på ett utmärkande sätt.

Se också: 7 tecken som avslöjar en narcissist

7 tecken som avslöjar en narcissist
1:55

Efter reklamen: 7 tecken som avslöjar en narcissist

(1:55)

Slå på ljud

Enligt Dagbladet visar forskning att 75 procent av personer med narcissistiska drag är män. För tidningen berättar psykologen Espen Skorstad att de narcissistiska dragen skiljer något könen emellan.

– Narcissism hos kvinnor och män utvecklas olika, ofta i linje med de könsstereotyper vi har i samhället. Båda könen kan framstå som grandiosa – de har höga tankar om sig själva, säger han.

Så ser narcissister på sina partners – egentligen

Så skiljer sig en kvinnlig narcissist från manlig

Espen Skorstad förklarar vidare att den manliga grandiositeten, jämfört med kvinnans, exempelvis kan visa sig i auktoritet, dominans och självsäkerhet.

– Den kvinnliga grandiositeten handlar mer om gemenskap. Kvinnliga narcissister menar att de har en extraordinära relationsförmåga – att de är den bästa lyssnaren, den bästa vännen eller den mest omtänksamma föräldern man kan tänka sig, säger Skorstad till Dagbladet.

Personlighetsdraget du aldrig hade trott var tecken på narcissism

Egenskaper hos en kvinnlig narcissist – 8 tecken

Kvinnliga narcissisters drag liknar ofta varandras, men Espen Skorstad understryker också att det kan skilja stort hur de är som personer. Men några egenskaper och beteenden är ofta återkommande hos kvinnor man tror sig ha en narcissistisk personlighetsstörning. Här är några av dem:

  1. Vanliga regler gäller inte dem. För narcissisten är det helt naturligt att exempelvis tränga sig före i en kö. De tar plats i alla sammanhang, och om någon reagerar är det ofta den andra personens fel.

  2. Vill helst synas ihop med människor med hög status. Det kan vara både kvinnor och män med hög status på jobbet, i umgängeskretsen eller kända profiler.

  3. Fantiserar om sin egen stora framgång med allt från skönhet till den perfekta kärleken.

  4. Är överdrivet utseendefixerade och kan därför framstå som ytliga och exhibitionistiska.

  5. Vill ha bekräftelse och uppmärksamhet. Jakten på ständig bekräftelse kan pågå bland vänner, på fest eller i sociala medier och upptar mycket tankeverksamhet hos narcissisten. Ofta söker de uppmärksamhet genom att exempelvis klä sig på ett utstickande sätt, göra eller säga något som väcker reaktion.

  6. Pratar ofta om att de är deprimerade, och gör sig till ett offer i olika situationer.

  7. Är de föräldrar tillsammans med någon, finns det de kvinnliga narcissister som hotar med att lämna pappan och ta med sig barnen som ett sätt att utpressa och ha kontroll.

  8. Hon kan ljuga om allvarliga saker, exempelvis att hon har blivit misshandlad av sin pojkvän, även om så inte är fallet.

Utvald läsning