Experterna: Så hanterar du någon med gudskomplex

Kvinna som tittar sig i spegeln.
5 saker som avslöjar en psykopat
1:27

Efter reklamen: 5 saker som avslöjar en psykopat

(1:27)

Slå på ljud

Gudskomplex är ingen diagnos men det kan ha liknande drag som narcissistisk personlighetsstörning. Enligt socialarbetaren De-Andrea Blaylock-Johnson är en uppblåst självkänsla det tydligaste tecknet på att någon har gudskomplex.
– Personen känner sig som den smartaste personen i rummet, den vet bäst och hens verklighet är verkligheten och hens erfarenheter är den enda erfarenheten, säger hon.

En person med gudskomplex kan vara både gastlightande (en typ av manipulationsteknik där man förnekar andra människors verklighet), hänsynslösa och gränsöverskridande. Det kan därför vara svårt att ha en långvarig relation med personen. Att hantera en person med gudskomplex är alltså inte det lättaste.

Att lära sig hantera någon med gudskomplex

Hur man ska hantera personen i fråga beror såklart på vilken typ av relation man har med personen, om det är en kollega, en familjemedlem, en vän eller en partner. Men De-Andrea Blaylock-Johnson ger ett råd – försök inte att ändra på personen.
– Att ändra sig måste vara något man vill själv. Ofta ser inte de här personerna något fel med sig själva och vill inte ändra sig, säger hon.

Gränsdragningar och att skapa distans

Det finns dock saker du kan göra, bland annat att sätta upp gränser och hålla fast vid dem. Om du vill ha personen i ditt liv kan du ibland också behöva lite distans till hen. Om du inte lyckas hålla fast vid dina gränser och inte mår bra i relationen kan du i värsta fall vara tvungen att klippa kontakten.
– Då kan då formulera dig på det här sättet “Just nu fungerar inte den här vänskapen för mig.” eller “Den här vänskapen hjälper mig inte att växa.”, säger psykoterapeuten Annette Nuñez.

Experterna betonar att det viktigaste i förhållningssättet till någon med gudskomplex är din gränsdragning och att du inte låter någon gå över dina gränser.

Tecken på gudskomplex:

 • En uppblåst självkänsla

 • Gaslighting

 • Brist på empati

 • Hänsynslöst beteende

 • Bekräftelsesökande

 • Okänsligt beteende

 • Isolerar sig för att hen känner sig bättre än andra

 • Svårigheter att behålla långa relationer

 • Respekterar inte gränser

 • Brister i ansvarstagande

  Läs mer om kännetecken på gudskomplex.

Källa: Mindbodygreen

Utvald läsning