Experten: Så känner du igen någon med gudskomplex

Kvinna som ser sig själv i spegeln.
7 saker som avslöjar en narcissist
1:38

Efter reklamen: 7 saker som avslöjar en narcissist

(1:38)

Slå på ljud

En uppblåst självkänsla och att känna sig bättre än andra personer är de största indikatorerna på att någon har gudskomplex, enligt socialarbetaren De-Andrea Blaylock-Johnson.
– Den känner sig som den smartaste personen i rummet, den vet bäst och dens verklighet är verkligheten och dens erfarenheter är den enda erfarenheten, säger hon.

Gudskomplex är ingen diagnos men den påminner om narcissistisk personlighetsstörning. De-Andrea Blaylock-Johnson menar att narcissister säkerligen kommer att ha tecken på gudskomplex men att personer med gudskomplex inte nödvändigtvis behöver ha en personlighetsstörning.
– Ofta när människor beskriver gudskomplex så refererar de till någon som har drag av narcissistisk personlighetsstörning, säger hon.

Tecken på gudskomplex:

1. En uppblåst självkänsla

Det tydligaste tecknet på gudskomplex är en uppblåst självkänsla och grandios självbild. Personer med gudskomplex tycker att de är viktigare än vad de är.

2. Gaslighting

Människor med gudskomplex är självupptagna och det kan därför vara svårt för dem att känna igen och acceptera andra människors känslor, det kan leda till gaslighting. Gastlighting är en manipulationsteknik där man förnekar andra människors verklighet. Att vara gaslightande är också vanligt för narcissister.

3. Brist på empati

Att sakna empati är vanligt för personer med gudskomplex. De har en oförmåga att se mänsklighet hos andra.

4. Hänsynslöst beteende

På grund av att de är uppe i sig själva och har brist på empati så tenderar människor med gudskomplex att bete sig hänsynslöst.

5. Bekräftelsesökande

Personen har ofta ett överdrivet behov av att få lovord och bekräftelse från andra. Dessutom kan personen inte validera sig själv. Detta gör den väldigt bekräftelsesökande.

6. Okänsligt beteende

Ibland kan dessa personer vara oförklarligt okänsliga och kalla mot andra.

7. Isolation

Att någon isolerar sig själv behöver inte vara ett tecken på gudskomplex utan skulle också kunna vara ett tecken på psykisk ohälsa. Det kan dock indikera att en person har gudskomplex om den isolerar sig för att den anser sig bättre än andra.

8. Svårigheter att behålla långa relationer

Om en person genomgående har svårt att ha långvariga relationer, både vänskapsrelationer och kärleksrelationer, kanske det kan vara läge att fundera på varför. En möjlighet är att utomstående inte vill ha kontakt med personen längre och det kan vara värt att analysera.

9. Respekterar inte gränser

En stor anledning till att människor väljer att avsluta relationer med personer med gudskomplex kan vara att dessa gång på gång går över personers gränser. Detta drag har även narcissister.

10. Brister i ansvarstagande

När man har gudskomplex känner man inte att man gör något fel och känner därför inte att man behöver ta ansvar för sitt beteende.

Källa: Mindbodygreen

Utvald läsning