Jobben (nästan) ingen vill ha – trots att lönen är hög

En apotekare och pengar

Är du trött på ditt jobb och vill byta arbetsplats? Funderar du på om du ska skola om dig och vill ha en bra lön? En del yrken är det få personer som söker sig till - men har en bra lön med en medellön över snittet. Enligt SCB var medellönen 2020 i Sverige 36 100 kronor.

TV: 5 impopulära yrken - trots höga löner
1:31

Efter reklamen: TV: 5 impopulära yrken - trots höga löner

(1:31)

Slå på ljud

Att det är en liten konkurrens om jobben behöver inte vara positivt, en orsak kan vara tuffa arbetsvillkor. Man ska också ha i beräkning att flera av bristyrkena kräver långa utbildningar vilket kan leda till höga studieskulder.

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, gör varje år en undersökning över framtidsutsikter bland akademiska jobb. Årets undersökning är en prognos för hur arbetsmarknaden kommer se ut år 2026.

Se också Utbildningarna som är mest och minst lönsamma att plugga.

Här är yrkena med bra lön och få jobbsökande

De här yrkena har enligt Saco bra jobbchanser och minst konkurrens på arbetsmarknaden - och jobben har en medellön över snittet.

1. Apotekare – så hög är lönen

De flesta apotekare jobbar på apotek, men en del arbetar inom läkemedelsindustrin. Idag är konkurrensen om jobb låg för apotekare, men det ser lite olika ut i olika delar av landet.

Medellönen för en apotekare är ungefär 39 500 kr i månaden.

2. Psykolog – så hög är lönen

Psykologer arbetar med människors psykiska hälsa och ohälsa. Det går att arbeta på vårdcentraler, skolor, kriminalvården och flera andra olika områden. Efter pandemin förväntas behovet av psykologer att öka och Saco bedömer att det kommer vara ett bristyrke. Man tror också att fler psykologer som arbetar med digitala vårdgivare kommer att anställas.

Medellönen för en psykolog är ca 42 200 kr i månaden.

3. Präster, kyrkoherdar och komministrar – så hög är lönen

Det är brist på präster idag och det är också stor brist på erfarna komministrar och kyrkoherdar. Arbetslösheten hos dessa yrkeskategorier är mycket låg och arbetsgivarna konkurrerar om personal. Det är allra lättast för präster att få jobb utanför storstäderna.

Medellönen är ungefär 42 400 kronor i månaden.

4. Lärare – så hög är lönen

Många lärare börjar komma upp i pensionsåldern och man har även sett att det är en hög andel av utbildade lärare som lämnar läraryrket. Därför är konkurrensen om jobben låg. Men lärarbristen ser lite olika ut beroende på vilka ämnen läraren undervisar i och var i landet man jobbar.

Medellönen för gymnasielärare är ungefär 38 500 kr i månaden.

Medellönen för grundskollärare är ungefär 36 200 kr i månaden.

5. Kemist – så hög är lönen

Idag är det få personer som utbildar sig till kemister och många förväntas gå i pension åren som kommer. Därför spås det bli ett bristyrke. Kemisters kompetens kommer också att efterfrågas mer när krav på hållbarhet ökar i samhället.

Medellönen för kemister är ungefär 43 900 kr i månaden.

Källa: SCB, SACO, Yrkeskollen, Nyheter24

Foto: TT

Se också: 5 viktiga saker att tänka på när du byter jobb
1:33

Efter reklamen: Se också: 5 viktiga saker att tänka på när du byter jobb

(1:33)

Slå på ljud

Utvald läsning