Vattnet på Gotland kan påverka fosterstorlek

Bor kan påverka foster.

Enligt en studie som gjorts vid Karolinska institutet kan grundämnet bor påverka fostret om mamman får i sig stora mängder under lång tid. Det är tidningen Gotlands Allehanda som rapporterar om detta, i och med att halterna av bor i Gotlands grundvatten legat över gränsvärdena i över tio år.

Reningsteknik har införts i regionens egna vattentäkter – men tusentals privata brunnar står utan kontroll.

Forskarna har i den nya studien studerat människor i Argentina, där borhalterna liknar de på Gotland, och funnit att det finns ett samband mellan halten av bor i vattnet och fostrets storlek.

Läs också: Socker lika farligt för fostret som rökning

– Vi hittade ett samband mellan mammans halt av bor i blodet och det nyfödda barnets längd och vikt. Det statistiska sambandet är säkerställt, säger Marie Vahter, professor i miljömedicin på Karolinska Institutet.

Det visade sig att bebisar som fötts på platser där det var 3 milliliter bor per liter vatten var 1-2 centimeter kortare och vägde i genomsnitt 100 till 200 gram mindre. På Gotland har halter upp till 4,1 milliliter uppmätts. I Sverige går Livsmedelsverkets gränsvärde för bor i dricksvatten i offentlig miljö vid 1,0 milligram per liter.

Men Gotland är inte det ända området i Sverige med höga borhalter, utan det finns även i södra och mellersta delarna av landet.

Läs också: Gravid – vad är farligt att äta och göra

Det är sedan tidigare känt att djur som fått i sig bor under längre tid kan få förändringar på de manliga fortplantningsorganen. Men detta är den första studien på bor och påverkan på människan som gjorts, därför behövs mer forskning på ämnet.

– Det är en första indikation. Det är den första studien i sitt slag på bor, så det behövs fler studier, säger Vahter.

Källa: Dagens Medicin, Gotlands allehanda

Foto: IBL

 

Mammans blodtryck kan avslöja barnets kön

Äldre mammor kan få bättre minne

Läs också: Mammans blodtryck kan avslöja barnets kön

 

 

Utvald läsning