Vältränade kvinnor drabbas oftare av mystiskt covidsyndrom

trött kvinna på gymmet
Långtids-covid - här är vanligaste symtomen
Slå på ljud

Det kommer allt fler rapporter om att även den som är vältränad och hälsosam kan bli långtidssjuk efter att ha drabbats av covid-19. Och värst drabbas kvinnor – de löper dubbelt så stor risk att drabbas av långvarig covid-19 som män.

Majoriteten av dem som kommer Karolinska universitetssjukhusets mottagning för långtidssjuka är kvinnor i arbetsför ålder som är, eller har varit, sjukskrivna. Ofta rör det sig om vältränade, högpresterande kvinnor mellan 25 och 45 år som tidigare varit fullt friska.

Läs mer: Svenska forskare har hittat hjärnskador hos coviddrabbade

Men efter att ha drabbats av covid-19, ofta i en mildare variant, utvecklar många av dem pots, posturalt ortostatiskt takykardisyndrom. Det innebär att pulsen kan sticka iväg rejält bara man reser sig upp från en sittande eller liggande ställning.

Vanliga symtom vid post covid-pots

Man kan också få symtom som yrsel, svimningar, och illamående i samband med lägesförändringar från liggande till sittande eller stående.

– Man får också en ansamling av blod i benen, säger överläkaren Judith Bruchfeld till Aftonbladet.

Tillsammans med andra specialister leder hon arbetet på mottagningen för långtidssjuka på Karolinska universitetssjukhuset.

Den form av POTS som kommer efter att man har haft covid-19 har fått namnet post covid-pots. Man tror att det orsakas av en felreglering i det autonoma nervsystemet. Det i sin tur påverkar de funktioner i kroppen som sköts utan att vi tänker på det – bland annat andning, hjärtrytm och temperatur.

Så behandlas post covid-pots

Varför just yngre, vältränade och hälsosamma kvinnor drabbas av post covid-pots finns det ännu ingen förklaring till, enligt Judith Bruchfeld.

I dagsläget kan man inte bota post covid-pots. Däremot kan det behandlas, bland annat med medicin som reglerar hjärtrytmen och med liggande träning.

– Det handlar om att få ner hjärtfrekvensen, att dämpa inflammationer med anti-allergimediciner och ge muskelförstärkande mediciner, säger Judith Bruchfeld. För att minska svullnaderna i benen använder man bland annat kompressionsplagg och kyla.

Foto: TT

Utvald läsning